Günümüzde Emperyalizm (Sermaye ve Üretimin Uluslararasılaşma Süreci) – İbrahim Okçuoğlu

İbrahim Okçuoğlu ?Günümüzde Emperyalizm?de, serbest rekabetçi küreselleşmeden emperyalist küreselleşmeye, kapitalizmde gözlenen temel değişimlere odaklanıyor. Okçuoğlu, bu değişimleri saptarken, ?emperyalizm?, ?mülksüzleştirme ekonomisi?, ?sermaye birikimi? gibi kavramlar konusunda teorinin yaşamakta olduğu sorunları da tartışmaya açıyor. Tekellerin oluşma koşulları ve dünya pazarı üzerinde hakimiyet mücadelesi; modern mali sermayenin oluşumu ve 21. yüzyılın başında bankalar ile borsalar; uluslararası üretimin ve çalışma sürecinin yeniden örgütlenmesi; emperyalist küreselleşme ve yeni sömürgecilik, Okçuoğlu?nun kuşatıcı bir bakış açısıyla ele aldığı konulardan birkaçı. Kitap, günümüz emperyalizminin temel sorunlarını, sermaye ve üretimin uluslararası hareketini ve bunun sonuçlarını merak edenler için iyi bir kaynak.

Tanıtım Yazısı
Kapitalizm sürekli biçim değişimine tabidir; birikim tarzı, birtakım düzenlemeleri değişir. Küreselleşmeden emperyalizm ötesi bir düzen anlayanlar veya küreselleşmeyi kapitalizmin yeni bir aşaması olarak algılayanlar veya tekelci devlet kapitalizminin ötesine geçen emperyalizm içi bir gelişme olarak kavrayanlar, kapitalist üretim biçiminin nesnel yasalarını kavrayamıyorlar.

Kitabın Künyesi
Günümüzde Emperyalizm
(Sermaye ve Üretimin Uluslararasılaşma Süreci)
İbrahim Okçuoğlu
Akademi Yayın / Kuram Dizisi
Teknik Düzenleme : H. Ümran Yurdayol
Kapak Tasarımı : Semiha Şahin
İstanbul, 2011, 1. Basım
333 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Ekonomi, İnceleme, Politika
Bir Çift Ayakkabı – Sunay Akın

Sunay Akın, bu kez Bir Çift Ayakkabı'yla çıkıyor insanlık tarihinin bilinmeyen tozlu yollarındaki macerasına. Bir Çift Ayakkabı kimi zaman boya...

Kapat