Hegel Ve Felsefe Notları – Dr. Hikmet Kıvılcımlı

“Diyalektik maddecilik, Hegel diyalektiğinin tepesi üstü yürürken, ayakları üstüne getirilmesiydi. Herkes iyi biliyordu. Ama o tepesi üstü duran Hegel diyalektiğinin kendisi neydi ve nasıl tepesi üstü yürüyordu? Bunu Marksizm açısından ayrıntılarıyla işlemiş ve yeterince yorumlamış bir eser var mıdır? Şimdiye dek elimize geçmedi. Hegel üzerine yazılan bütün denemeler, Hegel felsefesini yine hep sırf Hegel’in anlattığı gibi anlatmaya çalıştı. O yüzden Hegelci diyalektik Hegel’in kendisinde olduğu kadar karışık, ağdalı ve anlaşılmaz kaldı. Çünkü aslına bakılırsa Hegel, kendi kendisini gereği gibi anlamış değildi ve anlayamazdı da. Hegel’i anlamak ve anlatmak için Tarihcil Maddeciliğin imbiğinden geçirmek gerekiyordu. Hegel zamanında ise Tarihcil Maddecilik henüz doğmamıştı. Diyalektiğin maddeci açıdan kavranılışı ve kullanılışı, sırf Marksizm demekti. Oysa Marksizm’i Hegel’e uygulamak gerekliydi.”
Dr. Hikmet Kıvılcımlı

“Bu çalışma Hegel’i “tanıtan”, onu “anlatan” bir eser değil, Hegel’i Marksist açıdan yorumlayıp gerek onun yaşamını, gerekse onun temel düşüncelerini tarihsel bağlamda açıklayıp sınıf mücadelesi eksenine oturtan ve Marx’a neyi devrettiğini, ona neyi kazandırdığını bilince çıkarmayı hedefleyen bir eserdir. Bu açıdan Kıvılcımlı’nın çalışması, bir anlamda tersten, Marx’tan yola çıkarak, Hegel’i yorumlamakta, ondaki pozitif özü (ve doğal olarak tutucu yönü) açığa çıkarmayı başa koymaktadır. Bu yaklaşım, sol görüşlü okuyucu için Hegel’i çok daha anlaşılabilir kılmakta, okuyucu bu çalışma ile Hegel hakkında, bizzat onun ya da Batılı akademisyenlerin kaleminden çıkan eserlerden çok daha fazlasını öğrenmek ve anlamak şansına kavuşmaktadır. Bu açıdan, hâlâ “diyalektiğinin elleri üzerinde yürümesi” dışında fazla bir şey bilmediğimiz ve hâlâ bir “muamma” olmayı sürdüren Hegel felsefesi hakkında, Türkiye’nin ilerici okuyucu kitlesinin “makus talihini” kırması ve ona ilişkin bilgimizi daha da zenginleştirmesi, bu eserin muhtemelen katacağı en ciddi değerler olacaktır.”
Hamza Tığlay

Hegel’i Tarihsel Maddeciliğin imbiğinden geçirme, onun görüş ve düşüncelerine Marksizm’i uygulama görevini ülkemizin önde gelen Marksistlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı yerine getirmeye çalışıyor bu eseriyle. Hem Hegel’in en önemli eserlerini didik didik inceleyip değerlendirerek ve eleştirerek, hem de hakkını vererek. Kıvılcımlı’nın bu eserinin de değerlendirilip tartışılması ve hak ettiği değerin verilmesi umuduyla, Hegel ve Felsefe Notları kitabını okurlarımıza sunuyoruz.

KÜNYE
Hegel Ve Felsefe Notları
Dr. Hikmet Kıvılcımlı
NotaBene Yayınları
2021 yılı
272

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here