“Her Yönüyle Kışlak” – Ayşe Kaygusuz

?Her Yönüyle Kışlak?, Müslüm Kabadayı?nın 1983?den bu yana üzerinde titizlikle çalıştığı bir araştırma kitabı.
Müslüm Kabadayı, doğduğu topraklar olan Hatay?ın Yayladağı ilçesine bağlı Kışlak Bucağı?na/Beldesine ve yöre insanına ?vefa borcumdu? dediği, ?Her Yönüyle Kışlak? kitabının daha önsözünde, ??bu ilimizin tarihsel dokuları, kültür zenginlikleri, insanlığın tüm güzel seslerinden oluşan türkülerini bugün de söylemeye devam etmektedir. Bu türkülerden Hatti, Hitit, Eti, Asur, Süryani, Ermeni, Roma-Bizans, Arap, Türk, Kürt vb. kavim ya da ulusların seslenişleri yankılanmaktadır.? demektedir. Uygarlıklara beşiklik eden bu topraklarda yaşayan insanların kökleşmiş bir kardeşliğe sahip olduklarını, bu anlayış ve yaşam biçimini bölmeye, parçalamaya çalışan kapitalist emperyalizmin attığı nifak tohumlarının şimdiye değin tutmadığını ve şimdi de tutmayacağını, bölge üzerinde oynanan oyunların boşa çıkacağının iletisini vererek başlar kitaba.
Giriş bölümü ise, Osmanlı arşivlerinin dökümünden oluşan bilgi akımından oluşuyor. ?Yayladağı?nın Osmanlı idari yapısında 1780?e kadar adı ?Cebel-i Akra?, yani Türkçe Keldağ?dır. 1526?daki Tahrir Defteri?nde Cebel-i Akra iken 1780?de Ordu?ya dönüştürülür.? (s.11)
?Hatay Tarihine Genel Bakış? başlığının içeriğindeyse, ?Homo Sapiens Çevlikens? denen ve ?M.Ö 60 bin ila 10 bin yılları arasında yaşadığı tespit edilen? bir insan tipinin evrimleşme sürecinin anlatımıyla bilgilendirmeye devam eden Müslüm Kabadayı, bölgenin mitolojik anlatılarını, tarih ve coğrafyasının güzelliğini, öykü-şiir tadında bir dille aktarır okuyucusuna.
?Kışlak Tarihi? bölümü önemle ve ilgiyle okunması gereken bir bölümdür. ?Kışlak? adının nerden geldiğini açıklar. Osmanlı?nın etkilerini, Türkmenlerin yaşamlarını anlatırken, ?Kışlak mezarlığında Avazlılar bölümünde Arap yazısıyla olan bir mezar taşı vardır. En eski yazılı belge (şu anda bilinen) bu mezar taşı olup hicri 1202 tarihini (Miladi 1781) taşımaktadır.? diyerek, bilgi arşivinin genişliğini duyumsatır bize.
1940 yılından günümüze kadar Kışlak muhtarlığı ve belediye başkanlığı yapmış insanların listesini de bulabilirsiniz kitapta. Ören yerlerinin tarihi yapıları ve mimarisini anlatırken, bölgede bulunan örenlerin özellikleri hakkında bilgi verir. Aynı zamanda Kışlak?ta yaşayan ailelerin hepsi de soy kütüğüyle yerini almıştır araştırmada. Geçmişten günümüze, bu toprakların yetiştirdiği yazar, şair ve sanatçıları da unutmamıştır Kabadayı.
Bölgenin ekonomik yapısı, gelenek görenekleri, inançları, eğitim ve kültürü, halk dansları ve çocuk oyunları hakkında bilgilenmek ve bölgeyi tanımak için de okunması gerekli bir araştırma kitabı diye önerebilirim. Önerebilirim derken büyük dedemden öğrenip ancak bir kenara bıraktığım bilgileri yeniden araştırma, kendi soy kütüğümü resmi arşivlerden ve öğrendiğimin daha ötesine gitme isteğimi körüklediğini söylemeden geçemeyeceğim bu yapıtın? ?Her Yönüyle Kışlak?ı okurken, insan kendi köyünü, dedelerini, ninelerini düşünmeden edemediği gibi, dedelerinin hangi tarihte ve hangi coğrafyadan geldiklerini, soyadı kanunundan önce hangi adla anıldıklarını, soy kütüğünün hangi yörelere dağıldığını ya da geriye doğru, kaçıncı büyük dedesinden dağılmaya başlandığını sorgulamadan edemiyor. Yani bu kitap, düşündüren ve bilgilendiren bir kitap?
Her yörenin kendine özgü bir şivesi olduğu gibi Hatay bölgesinin de kendine özgü konuşma diliyle atasözlerini, deyimlerini okuduğunuzda doyurucu, ayrı bir çalışmanın ürünü olduğunu anlayacaksınız. Hatay yöresinin kullandığı sözcüklerin benim doğup büyüdüğüm topraklarda, Tokat bölgesinde de sıkça kullanıldığını gördüm; alfabe sıralamasına göre özenle hazırlanmış, kitabın ?Sözlük? bölümünde.
?Her Yönüyle Kışlak?ı, orada yaşamış-yaşayan insanların fotoğraflarından oluşan küçük bir albümle tamamlayan Müslüm Kabadayı, dünü bugüne, bugünü de yarına taşıyacak, arşivlik bir kaynak kitap hazırlamıştır. Kitabın gerekli ilgiyi görmesi dileğiyle, yazarın emeğine sağlık diyorum.

Ayşe Kaygusuz

Kitabın künyesi:
Müslüm Kabadayı
Her Yönüyle Kışlak
Sayfa 224
Aralık 2013
Alter Yayıncılık
İletişim: muslum_kabadayi@hotmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here