Jean Jacques Rousseau Ve Uluslararası İlişkiler, Faruk Yalvaç

Faruk Yalvaç, siyaset teorisi çalışması olan, ?Rousseau ve Uluslararası İlişkiler?de, Rousseau?nun uluslararası ilişkiler anlayışını değerlendiriyor ve ardından düşünürün uluslararası ilişkiler, savaş ve barış konularında kaleme aldığı üç yazısını bir araya getiriyor. Toplumsal eşitsizliği, şiddetin ve devletler arası savaşların temeli olarak gören Rousseau, devletin de bir kurum olarak bu eşitsizliği yeniden ürettiğini söyler. Yalvaç?ın çalışması, düşünürün yukarıdaki kavramlara dair fikirlerinin en derli toplu yer aldığı ?Savaş Durumu?, ?Abbe de Saint Pierre?in Barış Projesi?nin Özeti? ve ?Sonsuz Barış Üzerine Yargı? başlıklı yazılarını okuyucuya sunuyor.
?Rousseau’nun felsefesi bize toplumsal bir savaş ve barış kuramı geliştirebilmemizi mümkün kılmaktadır. Bunun anlaşılabilmesi Rousseau’nun yeniden okunmasını, onun geleneksel olarak uluslararası ilişkiler kuramında incelendiği dar kapsamdan çıkarılmasını gerektirir. Rousseau her ne kadar yerleşik öğretide olduğu gibi realist görüşün bir temsilcisi olarak değerlendirilebilirse de, barış kuramı dikkate alındığında, Rousseau’nun Realizm’ini Hobbes ve Hegel gibi Realist görüşün diğer düşünürlerinden ayırmak gerekir. Realist kuramda olduğu gibi savaşın vazgeçilmezliği tezi, Rousseau’yu bir barış kuramı geliştirmekten alıkoymaz. Bu onun Grotian ve Kantian görüşlere de yakın olduğu şeklinde yorumlanabilir. Fakat, Rousseau’nun barış kuramı sadece Realizm’den değil, Grotian ve Kantian görüşlerden de farklıdır. Rousseau bize bir yandan savaşa neden olan toplumun bir eleştirisini sunarken, diğer yandan da Marx’dan da önce adalet olarak barış anlayışının öncüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.? Faruk Yalvaç, Rousseau’nun Savaş ve Barış Kuramı: Adalet Olarak Barış

________________________________________
Rousseau’s Theory of War and Peace: Peace as Justice
ABSTRACT
The social philosophy of Rousseau enables us to develop a sociological theory of war and peace. However to extract this from Rousseau’s writings, it is necesary to re-read Rousseau and to get him out of the restricted framework in which his views have been traditionally analysed in the theory of International Relations. Although Rousseau can be considered as a representative of the Realist view, it is necessary to distinguish his Realism from the perspective of other Realists such as Hobbes and Hegel. The inevitabilitiy of war in the international system does not prevent Rousseau from developing a theory of peace. This can be interpreted as the closeness of his views to the Grotian and the Kantian perspectives. However his concept of peace is not only different from the Realist view, but also different from the Grotian and the Kantian ones. While presenting a critique of the society which leads to war, Rousseau also provides us with a concept of peace as justice before Marx.
Keywords: Rousseau, War, Peace, International Relations, Justice.

?Rousseau´nun uluslararası ilişkilerle ilgili görüşlerini realist kuram çerçevesinde incelemek gelenek haline gelmiştir. Ancak bu incelemelerde, onun genel siyaset felsefesi ile uluslararası ilişkiler hakkındaki düşünceleri birbirinden ayrılmış ve bir bütün olarak değerlendirilmemiştir. Rousseau´nun sosyolojik realizmi bizi uluslararası ilişkiler kuramıyla ilgili çok farklı sonuçlara götürmektedir. Rousseau sivil toplumun bir eleştirmeni idi. Toplumsal eşitsizliği, şiddetin ve devletler arası savaşların temeli olarak görüyordu. Rousseau´ya göre devlet bir kurum olarak bu eşitsizliği yeniden üreten bir kurumdu. Devlet ve savaşa ilişkin bu çözümlemeleri sonucu Rousseau, realist kuramın güvenlik olarak barış anlayışından farklı ve adalet olarak barış adını verebileceğimiz toplumsal bir barış anlayışı geliştirmiştir. Rousseau´nun yapısal bir şiddet anlayışı vardı ve görüşleri Marksist kuramla olgunluğa erişecek olan adalet olarak barış anlayışının da öncüsü oldu. …? Tanıtım Yazısı
Rousseau Ve Uluslararası İlişkiler Faruk Yalvaç
Phoenix Yayınları, siyaset, 149 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here