Joseph Fouche / Bir Politikacının Portresi – Stefan Zweig

“Fouché, aklını ve iradesini kontrol edebilen, Makyavelist, gözükara, her türlü etik ilkeden yoksun, değişen ideolojilere aynı hızla uyum gösteren, iktidar zevkini maskeleyebilen bir politikacı tipidir. Zweig, Fouché’nin şahsında sadece bir politikacıyı değil, çıkar ve amaçlarını her şeyin üstünde tutan, bu uğurda önündeki her şeyi ve herkesi ezip geçen, kendini, sadece kendini düşünen insanı anlatmaktadır aslında.”
Gülperi Sert

Stefan Zweig, bu ünlü biyografik yapıtında, Fransız Devrimi’nin en kanlı günlerinde “Lyon Kasabı” adıyla tarihe geçen Fouché’nin öyküsünü anlatıyor. Fouché, devrimden terör dönemine ve monarşiye, tek başına siyasetin yönünü belirleyen her devrin adamı. Balzac’ın deyişiyle, “psikolojik açıdan çağının en ilginç karakteri.” Zweig’ın, örneklerine günümüzde de sık sık rastladığımız bir politikacı tipini gözler önüne seren bu yapıtını Gülperi Sert’in çevirisiyle sunuyoruz.
(Tanıtım Yazısından)

Stefan Zweig?ın olağanüstü lezzetli, öğretici biyografi kitabı Joseph Fouche?yi sık sık okurum. Fransız edebiyatının büyük yazarı Honore de Balzac, Fouche için “Napolyon?dan daha fazla güce sahipti” diye yazmış. Ama sürgünde öldü.
Büyük biraderin Fouche?nin hayatını okumasını isterim. Kullanma, kullanılma kavramının çift yüzlü kesici özelliğini kara kara belki düşünür diye.
Doğan Hızlan

Ünlü Avusturyalı yazar Stefan Zweig’ın biyografi yazarlığının en usta işi ürünlerinden biri olan, Joseph Fouché, büyük Fransız İhtilalinin başlangıcından I. Napoleon döneminin sonuna kadarki renkli dönemi kapsar. Napoleon’un yaşamım boyunca tanıdığım en kusursuz aşağılık dönek diye nitelendirdiği Joseph Fouché, bütün bu dönem boyunca sergilediği siyasal tutumuyla, Machiavelli’nin Hükümdar adlı yapıtında sergilediği siyasetçi tipinin somut bir örneğini oluşturur. Fouché?nin kişiliğinde Avrupa tarihinin çok önemli bir döneminin de çözümlemesini yapan Stefan Zweig, bu yapıtıyla kendilerini bütünüyle siyasete adayanların, sonunda geleneksel ahlak ve insan değerlerinden ne denli uzaklaştıklarının, erdem kavramından nasıl yoksun kaldıklarının somut bir belgesini sunar. Yazarın deyişiyle, sonunda ihanet edecek kimseyi bulamayınca kendi kendisine ihanet edecek kadar yoldan çıkan Fouché, siyaset ile insanlık arasındaki çatışmayı böylece belki de tüm zamanlar için kişiliğinde somutlaştırır.
Can Yayınları, 1996

Kitabın Künyesi
Joseph Fouche Bir Politikacının Portresi
Orjinal isim: Fouche, Bildnis Eines Politischen Menschen
Stefan Zweig
Yayına Hazırlayan : Şebnem Sunar
Çeviri : Gülperi Sert
Can Yayınları / Dünya Klasikleri Dizisi
Basım Tarihi : 06 – 2007
224 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here