Kapitalizm ve Şizofreni için Kullanıcı Rehberi (Deleuze ve Guattari’den Sapmalar ) – Brian Massumi

Kapitalizm ve Şizofreni İçin Kullanıcı Rehberi, Fransız filozoflar Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin ortak eserlerinin eğlenceli ve kesinlikle pratik, ayrıntılı bir analizidir. Metnin sonundaki ayrıntılı notlarla birlikte okunduğunda, aynı zamanda Deleuze’ün felsefi eserinin tamamına yönelik oldukça zengin, akademik bir yaklaşım sunmaktadır. Ve nihayet, Brian Massumi’nin çağdaş sanattan, bilimden ve popüler şehir kültüründen veridiği birçok açık örnek, bu kitabı postmodern tartışmalara dair önemli, ve belki de merkezi bir metin kılmaktadır.

Kapitalizm ve Şizofreni, sekiz yıl arayla yayınlanmış iki kitabın ortak başlığıdır. Polemik bir üsluba sahip Anti-Ödipus, 1968 Mayıs/Haziran olaylarına bir tepki olarak kaleme alınmıştı. İkincisi, Bin Yayla ise, Deleuze ve Guattari’nin devlet felsefesine bir alternatif olarak öne çıkardıkları göçebe felsefe içindeki olumlu bir deneyimdir.

Brian Massumi, filozof ve siyaset teorisyenidir. Halen Montreal Üniversitesi İletişim Bilimleri Departmanında profesör olarak çalışmaktadır.
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Kapitalizm ve Şizofreni için Kullanıcı Rehberi
(Deleuze ve Guattari’den Sapmalar )
Brian Massumi
Bilim ve Sosyalizm Yayınları / Felsefe Dizisi
Çeviri : Fahrettin Ege
Ankara, Ağustos 2013, 1. Basım
296 s.

Yorum yapın

Daha fazla İnceleme, Politika
1871 Paris Komünü Tarihi 1. Cilt (Kuruluş ve İktidar) – Prosper Olivier Lissagaray

Paris Komünü Üzerine Bir Klasik Paris Komünü üzerinden yola çıkan değerlendirmelere çokça rastlanır. Özellikle dünyada ve Türkiye'de son yıllarda başlayan,...

Kapat