Marx’ı Anlamak – Denis Collin

Denis Collin ?Marx?ı Anlamak?ta, ?tarihin sonu?nun ilan edildiği günümüzde Marx?ı kuramıyla birlikte yeni bir okumaya tabi tutuyor. Marx?ın eserinin esasında tamamlanmadığından hareket eden çalışma, Marx?ın olası birçok okuması bulunduğunu ve onu gerçekte anlamaya çalışırken, tezler ortaya koymak ve doktrinin işleyiş şemalarını belirtmek yerine, bu hareketin eleştirel potansiyelinin hakkını teslim etmeyi öneriyor. ?Biz Marx?ı yeniden şekillendirmek, Marx?ın diğer yeniden yapımlarının karşısına çıkartabilecek tamamlanmamış ama asla varolmamış bir tür Marx sunmak istemiyoruz. Bu kitapta üzerinde durduğumuz tek şey, bu çokbiçimli eserin içinde birkaç güzergâh önermek ve çelişkilerinin verimliliğini sınamaktır,? diyen Collin, bu sınamaya girişirken, Marx?a dair önyargılar ve yanlış aktarımlarla da yüzleşiyor ve filozofu özgün şartları içinde anlamaya çalışıyor.
“Tarihin Sonu”nun ilan edildiği, toplumsal çatışmanın eskidiği gerekçesiyle bilinçli olarak gözardı edildiği bu dönemde Marx bizi “toplum”un bağrındaki radikal antagonizmayı deşifre etmeye davet etmektedir. İşgnü süresinden mali sermayenin gelişiminden doğan mülkiyet biçimlerine dek uzanan Marxçı siyasal iktisat eleştirisi bütün güncelliğini korumaktadır. “Tarihsel Marksizm”in trajik yenilgisinin ardından, insanın özgürleşmesi düşüncesinin yeniden-yapımı için en verimli güzergâhlar da yine Marx okumalarından doğacaktır.
Denis Collin’in bizi davet ettiği okuma son derece incelikli ve düşündürücü, gelecekteki toplumsal mücadelelere ışık tutucu nitelikte. Marx’ın “ihmal ettiği” sıklıkla söylenmiş olan “birey” kavramının hiç de gözardı edilmediğini; Marx’ın Stirner eleştirisinin onun bireyciliğine yönelik olmadığını; sınıf, sınıf mücadelesi ve sınıf bilinci gibi tümel kavramlara Marx’ın daima bireyi ve onun ilişkisel konumunu ele alarak yaklaştığını anlamak ve “çıkar ortaklığı topluluk oluşturmaya yeter mi? ” sorusunun cevapları üzerine düşünmek için vazgeçilmez bir eser Marx’ı Anlamak…

Marx’ı Anlamak
Yazar:Denis Collin
Çevirmen IŞIK ERGÜDEN
Yayınevi:Versus Kitap
Sayfa Sayısı:320
Basım Tarihi:Ekim 2008

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here