Marx’ın Değeri Ölçülebilir mi? /1988-2006 Türkiyesi için Ampirik Bir İnceleme – Yiğit Karahanoğulları

1988-2006 Türkiyesi İçin Ampirik Bir İnceleme? olan ?Marx?ın Değeri Ölçülebilir mi??de, Marksist değer kategorilerinin ampirik tahlilini yapıyor. Kitabın isminde dile getirilen soruya ?evet? yanıtını veren Karahanoğulları, değer kategorilerini Türkiye ekonomisi için ölçüyor ve bu ölçümlerden hareketle, Türkiye?nin yakın dönem geçmişinde kriz dinamiklerine ilişkin yorumlar üretiyor. Çalışmasına, ?değer nedir?? sorusunun iktisat bilimi için anlamını sorgulayarak başlayan yazar, Marksist iktisadın 20. yüzyıldaki dönüşümü; değerin hesaplanması ve üretken emek konularına odaklanıyor ve nihayetinde, ampirik bulgular ile 1988-2006 yıllarında Türkiye kapitalizminin yapısal dönüşümü arasındaki ilişkileri tartışıyor. Kitabın bu niteliğiyle, Marksist iktisadı öğrenmek ve geliştirmek isteyenlere hitap edeceğini söyleyebiliriz.

Evet, Marx?ın değeri ölçülebilir. Kitap, bu yanıtı kuramsal olarak temellendirmekte ve değer kategorilerini ampirik olarak Türkiye ekonomisi için ölçmektedir. Kitabın hedefi, bu ölçümleri okuyucuyla paylaşmak ve bu ölçümlerden hareketle Türkiye?nin yakın dönem geçmişinde kriz dinamiklerine ilişkin yorumlar üretmektir. Ne var ki bu amacı gerçekleştirebilmek için Marksist iktisat kuramına dair pek çok konuda netlik kazanılması gerektiğinden, kitap boyunca adım adım bu kuramsal yapı da çözümlenmeye çalışılmaktadır. Böylece Marksist iktisadın 20. yüzyıldaki evrimine ilişkin bir değerlendirme de ortaya konulmaktadır.

?… Marksizm diğer düşünce akımlarına göre önemli bir üstünlük içermektedir; zira, maddeci tarih anlayışı ve diyalektik, toplumsal gerçekliğin farklı alanlarına bütünleştirici bir perspektif getirir.
Bu sav, Marksist sosyal bilimcilerin, bütünleştirici perspektifi daima algılamak koşuluyla, toplumsal gerçekliğin farklı alanlarını incelemede uzmanlaşmalarının, bu türden bir işbölümünün önemini vurgulamaktadır. Yiğit Karahanoğulları, kitabıyla, bu işbölümünün politik iktisat alanında Türkiye?deki Marksist meşaleyi 21. yüzyılda taşıyacak bir bilim insanı olarak temayüz etmiştir.
Marx?ın Değeri Ölçülebilir mi? kitabı, bence, Marksist iktisadı öğrenmek, geliştirmek isteyen herkes için; tüm akımlardan iktisatçılar için büyük önem taşıyan bir yapıttır.? Korkut Boratav

Kitabın Künyesi
Marx’ın Değeri Ölçülebilir mi? /1988-2006 Türkiyesi için Ampirik Bir İnceleme
Yiğit Karahanoğulları
Yordam Kitap
Baskı : 1. Baskı, Ekim 2009, İstanbul
Sayfa Sayısı : 320

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here