Modern Dünya Sistemi Seti (3 Kitap Takım) – İmmanuel Wallerstein

Modern Dünya Sistemi 1. Cilt
Modern dünyanın ayırt edici özelliği ondan faydalananların tasavvurları ve ezilenlerin karşı-ifade güçleridir. Sömürü ve sömürüyü, ya kaçınılmaz olarak kabul etmek ya da modern çağın devam edip giden zıtlığı olarak reddetmek, yirminci yüzyılda, zirvesine ulaşmaktan çok uzak bir diyalektik içinde bir araya gelmiştir.

Modern Dünya Sistemi 2. Cilt
Eğer eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünya istiyorsak, bu ideallerin hangi şartlar altında gerçekleştirilebileceğini de kavramak zorundayız. Bunu yapmak için de her şeyden önce dünya-sisteminin doğası ve bugüne kadarki evriminin gözler önüne serilmesi ve hem bugün hem de gelecekte olması muhtemel gelişmelerin çeşitlilik derecesinin ortaya konması gerekir. Böyle bir bilgi güç demektir. Ve bu bilgi benim kendime yükümlülük olarak seçtiğim hedefler çerçevesinde, en fazla, dünya nüfusunun sayıca daha kabarık ve ezilen kesimlerinin işine yarayacak bir güç olma niteliğindedir.

Modern Dünya Sistemi 3. Cilt
“Devrim” terimi bizim için ani, köklü ve kapsamlı bir değişiklik anlamına gelmektedir. “Sanayi devrimi” kavramını kullananların çoğunun kastettiğinin bu olduğuna kuşku yoktur. Coleman “sanayileşmiş toplumu başlatan nispeten ani ve şiddetli değişiklikten” söz eder ve Landes de “tekerleğin icadından bu yana tarihle olan en büyük kırılma noktası”na işaret eder. Hobsbawm da benzer şekilde şu görüşte ısrar eder: “Eğer yaklaşık 1780’lerde gerçekleşen ani, nitel ve köklü dönüşüm bir devrim değilse o zaman sözcüğün sağduyuda hiçbir anlamı yoktur.

Kitabın Künyesi
Modern Dünya Sistemi Seti (3 Kitap Takım)
Immanuel Wallerstein
Kampanya Setleri / Yarın Yayınları
Çeviri : Latif Boyacı
İstanbul, Kasım 2011
1143 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here