Nazım Hikmet ilk defa dergilerde ve gazetelerde

Nâzım Hikmet’in 3 Ekim 1918’de Yahya Kemal’in yardımıyla Yeni Mecmua’da Mehmet Nâzım imzasıyla ilk şiiri çıkar:“Hâlâ Servilerde Ağlıyorlar mı?”.

Ardından, 1920’de Üçüncü Kitap, Dördüncü Kitap, Altıncı Kitap, Yedinci Kitap, Sekizinci Kitap ve Ümit adlı dergilerde başka şiirleri görülür. Aynı yıl Alemdar gazetesinin açtığı yarışmada “Bir Dakika” başlıklı şiiriyle birincilik kazanır. Gerek bu gazetelerde, gerekse Anadolu’da Yeni Gün gazetesinde, Ümit yahut Yarın dergisinde 1920-1922 yılları arasında yayımlanan şiirleri basında olumlu yankılar yaratırlar. Ahmet Hâmit, Refi Cevat gibi yazarlar ile Halit Fahri, Yusuf Ziya gibi şairler ondan övgüyle söz ederler. Örneğin Yusuf Ziya Alemdar’ın 6 Teşrin-i sâni 1336 (Kasım 1920) günlü sayısında şunları yazar:

“Nâzım Hikmet, bu yaşı henüz yirmiyi bulmayan çocuk ‘Ocak Başı’ diye bir perdelik bir manzum piyes yazıyor ki, her mısraında, yarınki büyük muvaffakiyeti müjdeleyen sihirli bir kuvvet var.”

İstanbul’un işgali ve ardından Mütareke dönemi Nâzım Hikmet’i çok üzer. “Mütareke Geceleri” başlıklı şiirinde bu duygusunu dile getirir. “Yıkılan bir yurdun harabesinde öten baykuşlar”dan acıyla söz eder. 1920 yılının Aralık ayında “Gençlik” adlı bir başka şiir yazar. Babasına adadığı bu şiirde ulusunun kurtuluşu için gençliği eyleme çağırır:
(…)
Git bugün o ıssız yollarda ağla
Dört yıldır her yerde can verirken ilk
Bak bugün mukaddes duygularınla.
Sana sus derlerken… Haykır! ey gençlik.

Asım Bezirci

Nâzım Hikmet
–yaşamı, şairliği, eserleri, sanatı–
Evrensel Basım Yayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here