Nietzsche ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü – Yener Orkunoğlu

Elinizdeki kitap, Nietzsche’nin, Yapısalcdık’ın ve Postmodernizm’in görüşlerine yer veriyor. Onların eleştirisini yapıyor.

Kapitalist sistemin özüyle değil, görüntüsüyle ilgilenen postmodernist düşünce tarzıyla hesaplaşmak zorunlu. Çünkü bir taraftan postmodernizm, sosyal bilimler, kültür bilimleri ve felsefe alanında marksizmi bir numaralı düşman ilan etmiştir; öte yandan, Özgürlükçü olduğunu iddia etmektedir.

Postmodern düşünürler, özne olarak insanın çözüldüğünü, yok olduğunu iddia ederler. Özneyi yok eden postmodernizmin özgürlükçülüğü sahtedir. Özgürleşecek özne ölmüşse, özgürlükçü olduğunu iddia etmek ikiyüzlülüktür…

Bu nedenle, hem Marks’ın düşüncesini açıklamak istedim, hem de postmodernizmin özgürlükçülüğünün göstermelik olduğunu göstermeyi gerekli gördüm.

Bu kitap, her ne kadar benim bir çalışmam olsa da, içindeki düşünceler bir görüşün savunusudur. Bu nedenle bazı dostların eleştiri ve görüşlerine başvurdum. En önemli katkı, kitabın nüshalarını okuyan Haluk Gerger’den geldi. Sevecenliğinden haz aldığım dostum Haluk Gerger, eleştiri ve önerileriyle önemli katkılarda bulundu.
Yener Orkunoğlu
(Arka Kapak)

“Nietzsche Ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü”ne Dair – Faiz Cebiroğlu
Değerli yazar Yener Orkunoğlu?nun Ceylan Yayınları?ndan çıkan ve ?postmodernizmi? eleştiren çok önemli bir çalışması: Nietzche Ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü. Kitap, 288 sayfadan oluşmaktadır.

Yazar Yener Orkunoğlu kitabında, Nietzche?nin ve postmodernizmin gerçek yüzünü ayrı ayrı başlıklar altında, ama son derece açık bir dille ve bilimsel bir şekilde ele alıp masaya yatırıyor, tahlil edip, eleştiriyor. Bu bağlamda kitap:

– Modernite ve Modernizm,
– Yapısalcılık ve Postyapısalcılık,
– Yapısalcılık, dilbilimi ve yöntem,
– Yapısalcılığın eleştirisi,
– Althusser?in Yapısalcı Marksizmi,
– Post-yapısalcılık,
– Post-modern düşünürler (Jean Baudrillard, Francios Lyotard, Michael Foucault) gibi başlıklar altında ?post-modrenistleri? ele alıp inceliyor ve onlara, tabir caiz ise, gereken ve hakkeden ?dersi? bilimsel bir şekilde veriyor.

Değerli yazar Yener Orkunoğlu, kitabın ?GİRİŞ?ine şu çarpıcı cümle / cümlelerle başlıyor:

?Bazı düşünürler, modern çağın sona erdiğini ve postmodern bir çağa geçildiğini ileri sürüyorlar. Modernitenin ve Aydınlanmanın düşüncelerinin baskılı olduğunu iddia ederek, postmodern çağda daha özgürlükçü düşüncelere ihtiyaç duyduğumuzu ileri sürmektedirler.?

?Özgürlükçü görünen postmodernizmin gerçek yüzünü açığa çıkarmak gerekirdi.(….) Asıl amaçları, Marks?ın düşüncelerine saldırmaktır.? diyor ve yazar:

?Hegel?e, Marks?a düşman olan bu postmodern düşünürler, (…..) tikel anlamda anarşist, genel anlamda kapitalist sistemin savunucudurlar.? diye ekliyor.

Yazar, kıtabın Önsöz?üne yapmış olduğu şu cümle de dikkatlerden kaçmıyor:

?Kapitalist sistemin özüyle değil, görüntüsüyle ilgilenen postmodernist düşünce tarzıyla hesaplaşmak zorunludur. Çünkü bir taraftan postmodernizm, sosyal bilimler, kültür bilimleri ve felsefe alanında marksizmi bir numaralı düşman ilan etmiştir; öte yandan, özgürlükçü olduğunu iddia etmektedir. Bu nedenle, hem Marks?ın düşüncesini açıklamak istedim, hem de postmodernizmin özgürlükçülüğünün göstermelik olduğunu gerekli gördüm.?

Evet, postmodernizm nedir?

Postmodernizmin ?gerçek yüzü? nedir? Diye merak edenler, bu kitabı mutlaka okumaları gererekir, diyorum.

Kitabın Künyesi
Nietzsche ve Postmodernizmin Gerçek Yüzü
Yener Orkunoğlu
Ceylan Yayıncılık / Araştırma İnceleme Dizisi
Teknik Düzenleme : Arif Tağaç
Editör : Necati Abay
İstanbul, 2007, 1. Basım
288 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here