Ölümcül Sıcak / Küresel Adalet ve Küresel Isınma – Tom Athanasiou, Paul Baer

Ölümcül Sıcak / Küresel Adalet ve Küresel Isınma, Amerikalı toplumsal ekolojist Tom Athanasiou ve ekolojik ekonomist Paul Baer tarafından yazılmış. Athanasiou ve Baer bu kitapta, bilim insanlarının küresel iklim değişimi hakkındaki bulgularını ve tahminlerini konuya yabancı insanların anlayabileceği bir dilde mükemmel bir şekilde özetledikten sonra şu temel gerçekleri çok açık ve net ifadelerle tartışıyorlar: İklim değişiminin yavaşlatılabilmesi ve etkilerinin hafifletilebilmesi için bugün atılmış adımlar doğru yönde olmakla birlikte kesinlikle yetersizdir. Beklenen aşırı yıkıcı iklim olaylarını zayıflatabilmek için mevcut Kyoto protokolünün ötesinde, belki onun devamı niteliğinde olan fakat daha uzun vadeli hedefler taşıyan ve her şeyden önemlisi ‘küresel’ olan, yani tüm dünya devletlerini şemsiyesi altına alan bir sözleşmeye ihtiyaç vardır. Peki bu sözleşme küresel adalet vaat etmeden mümkün olabilir mi? Athanasiou ve Baer’in bu soruya verdikleri yanıt, hayır. İklim üzerinde çalışan pek çok taban hareketinin, bazı Batılı devlet yöneticilerinin ve çok sayıda Güney devletinin konu hakkındaki önerilerinin sentezinden hareketle savundukları alternatif ‘kişi başına emisyon hakları’ ilkesine dayalı bir uluslararası sözleşme. Athanasiou ve Baer’e göre insanlığın ‘ortak mülkü’ olan ‘ortak atmosferimiz’ üzerinde eşit haklar ilkesinden hareket etmeyen, mevcut statükoyu ve ayrımcılığı koruyan veya kuvvetlendiren hiçbir küresel sözleşme kalıcı ve uygulanabilir olamaz. Fakat diğer taraftan da, küresel olmayan hiçbir sözleşme iklim değişimini maalesef zayıflatamaz.
Yazan: Ali K. Saysel, 27/04/2007 tarihli Radikal Kitap Eki.

Tanıtım Yazısı
Küresel iklim değişimi, içinde bulunduğumuz yüzyılın en çetin ekoloji sorunlarından birisi. Modern endüstriyel ekonominin can damarı olan fosil yakıtların tüketilmesi sonucu atmosfere salınan seragazları birikerek iklim değişimine neden oluyor. Aşırı iklim olayları daha şimdiden geniş insan topluluklarını etkilemeye başladı. Yakın geleceğe dair bilimsel tahminler deniz seviyelerinin yükseleceğini, aşırı sıcak ve soğukların yaşanacağını, sel, tayfun ve kuraklıkların sıklaşacağını öngörüyor. Yaklaşan ekolojik çöküşü engelleyebilmek için küresel seragazı üretiminde acilen ve ciddi boyutlarda indirime gidilmesi gerekiyor.

Birbiriyle kıyasıya rekabet eden ulus devletlerin, ABD güdümündeki uluslararası siyasetin, zengin-yoksul ve Kuzey-Güney bölünmesinin egemen olduğu bir dünyada bu görevi yerine getirebilecek miyiz? Küresel iklim sorunu küresel adalet sorunundan ayrı düşünülebilir mi? Ölümcül Sıcak, küresel atmosferi paylaşmanın hakkaniyetli yollarını bulmadığımız müddetçe zengin ve yoksul dünya arasında kalıcı ve uygulanabilir bir uzlaşmanın tesis edilemeyeceğini ve nihayetinde iklim koruma mücadelesinin başarısızlığa uğrayacağını savunuyor.

Kitabın Künyesi
Ölümcül Sıcak / Küresel Adalet ve Küresel Isınma
(Death Heath – Global Justice And Global Warming)
Tom Athanasiou, Paul Baer,
Çeviren: Ali K. Saysel,
Bgst Yayınları,
2006,
150 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here