Osmanlı İmparatorluğu’nda Diyarbakır Ermenileri – Kasım Ertaş

Anadolu coğrafyasının kadim milletlerinden olan Ermenilerin, sosyo-kültürel hayatları hakkında çok az bilgi var elimizde. Bu bilgi noksanlığı, Diyarbakır Ermenileri için de geçerlidir. Hâlbuki Osmanlı’nın Diyarbakır vilayeti,barındırdığı dini grupların çeşitliliği ve kültürel zenginliğiyle Osmanlı dünyasını bütün boyutlarıyla resmediyordu.İmparatorluğun adeta küçültülmüş bir hali olan Diyarbakır,Anadolu Ermenilerinin nüfus bakımından en yoğun olduğu ve ‘Vilâyât-ı Sitte’ olarak isimlendirilen altı vilayetten biridir.

Sosyo-kültürel açıdan 19. yüzyıl Osmanlısındaki Diyarbakır Ermenilerini konu alan bu çalışma; Ermenilerin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki konumunu, Müslümanlar ve diğer etnik/dini gruplarla münasebetlerini, şehrin iktisadi ve idari hayatındaki konumlarını, aile hayatlarını, örf-adetlerini,kutsal mekânlarını, dini tören ve bayramlarını kısacası
Diyarbakır Ermenilerinin dünyasını ele almaktadır.
(Tanıtım Bülteninden

Kitabın Künyesi
Osmanlı İmparatorluğu’nda Diyarbakır Ermenileri
Kasım Ertaş
Rağbet Yayınları / Tarih/Hatırat Dizisi
Türkçe
350 s. — 2. Hamur– Ciltsiz — 14 x 21 cm
İstanbul, 2015
ISBN : 9786055378998
Editör : Hasan Lütfi Ramazanoğlu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here