Özgürlük ve eşitlik kelimeleri bugün boş birer lakırdı; aldatıcı, süslü bir kalıp – Babeuf

babeufDEVRİMİ YENİDEN YAPMAK

Babeuf 1789 Devriminin bir sömürme yerine bir başkasını getirdiğini açıkça görmektedir. Toplumun amacı olan «ortak mutluluk» u kurmak için, bugünkü ‘düzeni altüst edecek yeni bir devrim yapmak gerekiyor. Önüne geçilmez bir devrimdir bu.

Cumhuriyet bir boş kelime, hattâ anlamsız bir kaç söz demek değildir. Kulaklarınızda çınlatılan özgürlük, eşitlik kelimeleri Devrim’in ilk günlerinde büyüledi sizi. Çünkü, bunların halktan yana bir anlamı olabileceğini düşünmüştünüz. Bugün bu sözler bir şey anlatmaz oldu size. Boş birer lâkırdı, aldatıcı, süslü birer kalıp olduğunu görüyorsunuz. Büyük çoğunluk için çok değerli bir takım şeyler anlamına gelebileceğini, gelmeleri gerektiğini yeniden öğrenmeliyiz.

Devrim… sonucu hiçe varacak bir iş değildir. Bunca kan seli, halkın durumunda daha büyük bir rahatsızlık yaratmak için dökülmemiş olsa gerek. Bir halk niçin devrim yapar ? Çünkü, kötülük yuvası kurumlar toplumun en iyi kaynaklarını tüketmiştir; yararlı üyelerinin büyük çoğunluğu eski durumlarında kalamaz olmuşlardır. Toplumun bu durumda rahatı kaçar, değişmek ihtiyacını duyar, ayaklanır. Bu durumda toplum haklıdır. Çünkü, toplum, bir arada ne kadar mümkünse o kadar mutlu olmak için kurulmuştur: Toplumun amacı ortak mutluluktur.

Devrimin amacı da büyük çoğunluğun mutluluğudur. Bu amaca varılmazsa, halk aradığı en iyi yeri bulmamışsa, devrim bitmemiştir. Devrim bitti, diyenler bir eğemenliğin yerine bir başkasını koymak istiyenlerdir. Bu durumda devrim bitmiş olsaydı, büyük bir cinayet olmakla kalırdı.

Belli bir takım zamanlarda, büyük çoğunluğun daha mutlu olmamasının nedenlerini araştırdım, incelemede vardığım şu sonucu 13 vendemiaire’den sonra gazetemin ilk sayılarında yayınlamayı göze almıştım:

«Öyle dönemler vardır ki, öldürücü bir takım toplumsal kurallar şu sonuca varırlar: Herkesin olan ortak servet bir kaç kişinin elinde toplanmaktadır. Herkes mutlu olduğu zaman, tabiî olarak barış bulanır ister istemez. Herşeyi elinden kaçırmış olan halk kalabalığı, herşeyi tekeline alan insafsız yüreklerle karşı karşıya gelir. Bu sonuç büyük devrimleri gerekli kılar. Çağın kitaplarında önceden haber verilir, mal mülk sisteminde genel bir değişiklik kaçınılmaz olur.»

Babeuf
(Genel Savunmasından)
Çevirenler: Sabahattin Eyüboğlu, Vedat Günyol

François-Noël Babeuf (d. 23 Kasım 1760, Saint-Quentin, Fransa – ö. 27 Mayıs 1797, Vendôme, Fransa) Fransız yazar. Fransız Devrimi’nin önderlerinden, Gracchus Babeuf adıyla da tanındı. Kadastro memurluğu ve toprak komisyonu üyeliği yaptı. Devrimci fikirlerini yayabilmek amacıyla gazete yayınladı. Babeufizm (babouvisme) akımını kurdu. Yeni bir rejim kurmak amacıyla Eşitlerin Komplosu ‘nu hazırladıkları sırada ihbar sonucu yakalanarak giyotinle idam edildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here