Rime – Dante Alighieri

Dante’nin (1265 – 1321) Yeni Hayat ve Şölen’de yer alan şiirler dışında İtalyanca yazmış olduğu tüm şiirleri içeren Rime, Dante’yi İlahi Komedya’daki ustalığa taşıyan süreci göstermesi bakımından olduğu kadar, kitaptaki tüm şiirlerin “Aşk”ı tartışmaya-anlamaya-anlatmaya adanmış olmasıyla da Dante şiirinde ayrıcalıklı bir yere sahip. Şiirin temel işlevini “zevk verme” ve buna bağlı olarak şairin temel görevini “güzel sözel nesneler yaratma” olarak anlayan bir şairin bu uğurda vardığı ustalığı “Aşk” izleğinde ısrarlı bir yolculuk olarak örnekleyen Rime; “Aşk”ı tanrısal düzeyde kişileştirmesiyle aynı zamanda insanın ulaşabileceği “güzellik” ve “zevk” doruklarını da gösteriyor.
Şair’i “bir söz müzisyeni – sözcüklerle ahenk yaratan kişi” olarak gören Dante?nin ulaştığı teknik ustalık ve müziği izleyebilme imkanı veren İtalyanca orijinali ve Kemal Atakay?ın titiz çevirisiyle sunduğumuz Rime, Ortaçağ İtalyan şiirinde Dante’yi konumlayan “Giriş” yazısı ve Rime?de uygulanan biçim ve tekniklere son derece detaylı açıklamalar getiren ?Kaynakça?sıyla, ?Klasik Şiir?in geçirdiği aşamalara yabancı okurlar için bulunmaz değerde bir başvuru kaynağı olmanın yanı sıra her şiirsever için gerçek bir başyapıt.
(İç Kapak)

Kitabın Künyesi
Rime
Dante Alighieri
Çevirmen: Kemal Atakay
YKY, Sayfa: 396
Baskı Tarihi: 2001

İçindekiler
Dante: Yaşamı ve Yapıtları
Giriş
Dante’de Şiir Biçimleri, Ölçü ve Uyak
Rime
Rime Dubbie (Kesinleşmemiş şiirler)
Notlar
Kaynakça
İlk Dize Dizini

Dante Alighieri ‘nin Hayatı
1265 Mayıs ayında Floransa’da doğar. Babası Alighiero, annesi Bella’dır. 1266 26 Şubat: Benevento Savaşı’nda Guelfolar imparatorluk ordusunu yenerler. 26 Mart: Durante adıyla vaftiz edilir. 1267 Floransa’da Guelfolar yönetimi yeniden ele geçirir. 1274 Yeni Hayat ve İlahi Komedya’da ölümsüzleştireceği Beatrice’yi ilk kez görür. Asıl adı Bice di Folco Portinari olan Beatrice daha sonra Simone de’ Bardi’yle evlenmiş ve 1290 yılında ölmüştür. 1281/1282 Babası ölür. 1283 Floransa’nın önde gelen aşk şairlerinden biri olarak üne kavuşur; şair Guido Cavalcanti’yle yazışmaya başlar. 1285 Gemma Donati ile evlenir. 1287 İlk çocuğu Pietro dünyaya gelir. Sonraki yıllarda Jacopo adlı bir oğlu ve Antonia adlı bir kızı dünyaya gelecektir. 1289 Campaldino Savaşı’nda Floransalı Guelfoların safında Ghibellinoların şehri Arezzo’ya karşı savaşır. 1292 Vita nuova (Yeni Hayat) adlı yapıtını yazar. Yeni Hayat, Dante’nin 31 şiirini, bu şiirlerin hangi vesilelerle yazıldığına ilişkin açıklamalarını ve şiirlerin yapısal çözümlemelerini içeren bir düzyazı-şiir çalışmasıdır. 1293 Yoğun felsefe çalışmalarına başlar; felsefi konularda şiirler yazmayı sürdürür. 1295 Hekim ve Eczacılar Loncası’na üye olur, Floransa’nın siyasal yaşamına katılır. Bu tarihten sonra çeşitli meclislerde görev alır. Guelfolar ikiye bölünürler; bu iki grup Beyazlar ve Siyahlar olarak bilinecektir. 1300 Altı lonca başkanından biri sıfatıyla Floransa’nın yönetimine seçilir. 1301 Floransa’da siyasal uzlaşmayı sağlamak amacıyla Papa’ya gönderilen üç kişilik kurulun üyesi olarak şehirden uzaklaştığında, önderleri bir süre önce sürgüne gönderilmiş olan Siyah Guelfo grubu iktidarı ele geçirir. 1302 27 Ocak’ta para cezasına çarptırılır, kamu görevinden men edilir. Düzmece bir yolsuzluk iddiasıyla suçlanır ve Toscana bölgesine girmesi yasaklanır. 10 Mart’ta ceza onaylanır; yakalanması halinde yakılarak idam edilecektir. 1304 Savaşımını tek başına sürdürmeye karar verir. Beyaz Guelfo grubundan sürgün arkadaşlarıyla bağlarını koparır. Sonraki yıllarda bütün İtalya’yı kapsayan gezilere çıkar. 1304-1308 De vulgari eloquentia (Halkdilinde Belagat) ile Convivio (Şölen) adlı yapıtlarını yazar. Bu yapıtlardan ilki, dil ve şiir üzerine görüşlerini; ikincisi ise felsefe üzerine düşüncelerini ve felsefi bir bakış açısıyla şiirlerine ilişkin yorumlarını içerir. İki yapıt da tamamlanmamıştır. 1308 Divina Commedia’yı (İlahi Komedya) yazmaya başlar; özgün adı Comedìa olan bu yapıta ÒilahiÓ nitelemesi sonradan, Rönesans döneminde eklenmiştir. Ölümünden kısa bir süre öncesine kadar bu yapıt üzerinde çalışacaktır. 1314 Monarchia’yı (Monarşi) yazar. Yönetim biçimini konu aldığı bu yapıtında, papalık-imparatorluk şeklindeki iktidar parçalanmasına karşı tek bir hükümdarın egemenliğini savunur. 1315 Haziran ayında Floransalı sürgünlere suçlarını kabul etmeleri halinde affedilecekleri bildirilir. Bu öneriyi kabul etmeyen Dante’nin sürgün cezası yeniden onaylanır ve çocukları da ceza kapsamına alınır. Şair son yıllarını Verona’da Can Grande della Scala’nın ve Ravenna’da Guido Novello da Polenta’nın saraylarında geçirir. 1320 Quaestio de aqua et terra (Su ve Toprak Sorunu) ile Egloge (Eklogalar) adlı yapıtlarını yazar. 1321 Ravenna’da ölür.

Yorum yapın

Daha fazla Şiir Kitapları
Alacakaranlık – Valeriy Bryusov

Yaşamı Rusya (ve dünya) tarihinin en köklü değişim dönemine denk düşen Bryusov, Rus sembolizminin öncülerinden olmakla birlikte, bu noktayı kısa...

Kapat