Ruhi Su Türküleri – Hazırlayan: Karabey Aydoğan

“İnsan sesi, çalgıların en soylusudur. Hiçbir çalgı, insan sesinin anlatma gücüne sahip değildir. Fakat insan sesi de dahil, kullandığı çalgının gerektirdiği yeteneklerden yoksun kişi, hem kullandığı enstrümanı, hem de o enstrümanla yaptığı işi yozlaştırır. Şarkı söylemeyi meslek olarak seçen bir insan için, bu -en azından- bir klasik eğitim, bir ses eğitimi, bir müzik eğitimi, sözün kurallarına göre bir şarkî söyleme eğitimi ve sonsuz bir insan sevgisi demektir. Türkü söyleyen bir sanatçı ise bunlarla beraber halkını ve bu türküleri meydana getiren koşulları iyi bilmeli.” Ruhi Su

Ruhi Su, Türkiye’nin müzik yaşamına vurulmuş en önemli damgalardan biridir. Müziğin salt bir ezgi değil, bir duruş ve yaşam biçimi, siyasi bir fikir ve dünyaya ilişkin bir söz olduğunu bu coğrafyaya öğreten odur.

Ruhi Su, kuşkusuz türkü deyince ilk akla gelen isimlerden. Pir Sultan’dan Karacoğlan’a, Yunus’tan Dadaloğlu’na ve Köroğlu’ndan Nâzım Hikmet’e kadar, birçok ozanın türkülerini kendi sesiyle harmanlayan Su, 1985’teki ölümüne kadar, birçok değerli eser üretti. İşte Karabey Aydoğan’ın hazırladığı bu kitap, İnsan sesi, çalgıların en soylusudur. diyen Ruhi Su’nun en az altmış beş yıl ses verdiği türküleri bir araya getiriyor. Kitapta, Su’nun yayımlanmış ve dolayısıyla istenildiğinde dinlenebilecek türküleri seçilmiş. Kitaba alınmış türkü sözlerine bakıldığında da, Ruhi Su’nun hangi ölçütlerle, seçme veya ayıklama yaparak türkü söylediğinin ipuçları yakalanabiliyor. Ayrıca kitapta Sabahattin Eyüboğlu, Yaşar Kemal, Ümit Kaftancıoğlu, Nejat Birdoğan, Cavit Orhan Tütengil, Melih Cevdet Anday, Memet Fuat, Füsun Akatlı, Aziz Nesin yazıları yer alıyor.

(*) “Sıcaklığını, yaşanmışlıktan alan türküler, Ruhi Su sesiyle, yorumuyla bir yol, bir yordam oluşturmuştur. Halkını tanıyıp ayrılmaz bir biçimde halkına bağlanan Ruhi Su, çocuk denecek yaşta türküler söylemeye başlar, ilk söylediği türkülerden birini şöyle hatırlıyordu:

‘Tamburamın teli çekmez / Çalarım, çalarım ötmez / Bir kız aldım, koynumda yatmaz / Koynumda yatmaz.’

1985 yılına dek söylediği türkülerle bu ilk söylediği türkü arasından en az altmış beş yıl geçmiş. Yasaklarla dolu altmış beş yıl. Hiç mi hiç susmamış.”
(*) Sıdıka Su’yun Ruhi Su Türküleri’nin başındaki yazısından tanıtma notu.

Kitabın Künyesi
Ruhi Su Türküleri
Hazırlayan: Karabey Aydoğan
Everest Yayınları
Dizi: Derleme
1. Baskı: Eylül 2008
Kapak: Utku Lomlu
Sayfa: 475

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here