Sefaletin Yoksulluğu Kovduğu Bir Dünya – Macit Rahnema

Macit Rahnema Lyon?da yaşayan İranlı bir düşünür, yazar ve eski diplomat. Aynı zamanda pek çok ulusal ve uluslararası projede görev almış deneyimli bir paylaşımcı. Özgür Üniversite tarafından çevirilip yayımlanan Sefaletin Yoksulluğu Kovduğu Bir Dünya adlı denemesinde de modern çağdaki sosyoekonomik işleyişe ve dünya üzerinde yaşanan sorunların çözümüne ilişkin gözlem, saptama, görüş ve önerilerini okuyucuyla felsefi bir temelde paylaşıyor.
Rahnema?ya göre, bugün toplumsal ve doğal yaşamı hem de dünya ölçeğinde hızla ölümcül bir sona doğru sürükleyen ?üretim odaklı ekonomi?dir. ?Üretim odaklı ekonomi? bir yandan dünya kaynaklarını yok etme pahasına bolluk üretirken, diğer yandan geniş kitleler için yokluk üretmektedir. Çünkü üretilen meta eşitsiz paylaşımın bir sonucu olarak son derece sınırlı bir kesimin elinde toplanmaktadır. Onun bu saptamalarının herhangi bir yenilik içermediğini söylemek zorundayım. Dünyanın başını derde sokan sorunun ne olduğu yaklaşık bir yüzyıldır zaten biliniyor. Rahnema?nın değerlendirmelerindeki yenilik sefalet ve yoksulluk tanımlarının açılımlarına ilişkindir.
Rahnema, Sefaletin Yoksulluğu Kovduğu Bir Dünya?da fiziksel ve ruhsal sefaletin çağa damgasını vurduğunu söylüyor. Ve üstelik, sefaletin mağdurları içinde bulundukları ?ruhsal yoksulluğun? ve ?mutsuzluğun? farkında da değiller. Bu nedenle kendilerine acı çektiren sistemin mekanizmalarını çalışır durumda tutmak için ellerinden geleni esirgemiyorlar. Bu mekanizmalardan birinin yardım kurum ve kuruluşları olduğunun altını çizen Rahnema, kitabında yardım, yardımlaşma, kalkınma ve kalkındırma kavramlarının üzerinde önemle durmaktadır. Bu kavramların sefalet olgusu ile ilişkisini başarıyla işleyen yazarın argümanları, kurumsallaşmış yardımların ?sefaleti doğuran yapıları güçlendirmek üzere ayrılmış bir ödenekten başka bir şey olmadığını? ortaya koyuyor. O çok kutsanan yardım etkinlikleri, fiziksel ve törel sefaleti aynı anda yaşayan sefilleri düzeni tehdit eden isyancılar olmaktan çıkarıp, ?yumuşak başlı, açgözlü, sınıfsal aidiyet duygusu kaybolmuş? yalnızlar haline getirmektedir. Bu yalnızlar yığını ister istemez, politik iktidar sisteminin, ?denetleyemediği gereksinimlere sonuna kadar bağımlı bileşenlerinden olacaktır?.
Rahnema, insanın artık yaşamsal hale gelmiş sorunlarını çözebilmesi için gerek duyduğu gücü içinde taşıdığına inanmakta.
Pervin Erbil’in 04/09/2009 tarihli Radikal Gazetesi Kitap Eki’nde yayınlanan “Sefalet makinesini durdurmak” adlı yazısı

Tanıtım Yazısı
Macit Rahnema; İran?lı diplomat ve eski Yüksek Öğretim ve Bilim Bakanı. Paulo Freire?nin pedogojik düşüncelerinden esinlenerek Endejenous Development Studies?i kurdu. UNESCO Yürütme Kurulu üyeliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yöneticiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra California, Berkeley, Pitzer Koleji [Claremont Üniversitesi] ve başka pek çok üniversitede konuk profesör olarak dersler verdi. Elinizdeki kitaptan başka Victoria Bawtree?yle birlikte kaleme aldığı The Post Development Reader (1997) ve Jean Robert?le birlikte kaleme aldığı La Puissance des Pauvres (2008) adlı kitapların ve çok sayıda makalenin yazarı. Yaşamının son kırk yılını yoksulluk sorunu üzerine gözlem ve araştırmalara ayırdı. Halen Fransa?nın Lyon kentinde yaşıyor. ?Yoksulluğun ve sefaletin genelleşen yayılması kesinlikle kabul edilemeyecek toplumsal bir skandaldır. Ve bu yayılmanın her birimizde açtığı derin isyan, tamamen anlaşılabilir ve haklı bir şeydir. Bu skandal, malları ve maddi ürünleri yaratan makinenin gücünün yükseltilmesiyle son bulmaz, çünkü bunları üreten makine, aynı zamanda sistematik bir biçimde sefaleti de üretmektedir. Öyleyse skandalın derinlerdeki nedenlerini araştırmak gerekir. Beni şu saptamayı yapma noktasına getiren şey, işte bu araştırma olmuştur: Yaşam tarzımızın kökten dönüşümü, özellikle de gönüllü yoksulluğun yeniden keşfedilmesi, yeni sefalet üretim biçimlerine karşı verilecek her ciddi mücadelenin sine qua non koşuludur.?

Kitabın Künyesi
Sefaletin Yoksulluğu Kovduğu Bir Dünya
Macit Rahnema,
Çeviren: Şule Ünsaldı,
Özgür Üniversite Yayınları,
2009, 348 sayfa.

Enternasyonal Marşı
Söz: Eugene Pottier
Müzik: Pierre Degeyter

Uyan artık uykudan uyan
Uyan esirler dünyası
Zulme karşı hıncımız volkan
Bu ölüm-dirim kavgası

Yıkalım bu köhne düzeni
Biz başka alem isteriz
Bizi hiçe sayanlar bilsin
Bundan sonra herşey biziz.

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık
Enternasyonal’le kurtulur insanlık

Tanrı, patron, bey, ağa, sultan
Nasıl bizleri kurtarır
(*) Bizleri kurtaracak olan
Kendi kollarımızdır

İsyan ateşini körükle
Zulmü rüzgarlara savur
Kollarının bütün gücüyle
Tavı gelen demire vur

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık
Enternasyonal’le kurtulur insanlık

Hem fabrikalar, hem de toprak
Her şey emekçinin malı
Tufeyliye tanımayız hak
Her şey emeğin olmalı

Cellatların döktüğü kan
Bir gün onları boğacak
Bu kan denizinin ufkundan
Kızıl bir güneş doğacak

Bu kavga en sonuncu
Kavgamızdır artık
Enternasyonal’le
Kurtulur insanlık.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here