Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi – Yuriy Aşatoviç Petrosyan

sosyalist_açıdan_jöntürk_hareketiOsmanlı İmparatorluğu’nun ilk örgütlü muhalif hareketi olan Jöntürkler kimlerdi? 1908 Devrimi’ne giden yolda nasıl bir rol oynadılar, siyasi hedefl eri nelerdi? Cumhuriyet’in ilanına ve sonrasındaki politik ve sınıfsal mücadelelere nasıl bir etkileri oldu? Yuriy Aşatoviç Petrosyan, bütün bu sorular ekseninde Jöntürk hareketi tarihinin temel dinamiklerine ışık tutuyor.

Çalışma, bir yandan XIX. yüzyılın 60’lı ve 70’li yıllarına yayılan meşrutiyet hareketinin siyasal yapısına ve XIX. yüzyılın sonlarıyla XX. yüzyılın başlarındaki Jöntürk eylemlerine odaklanırken; öte yandan Jöntürk hareketinin toplumsal tabanını, hedefl erini, siyasal programını, önderlerinin düşünce yapısını ve hareketin kaydettiği gelişmeleri gözler önüne seriyor. Yazar, Jöntürklerin, gizli toplantılarla başlayan örgütlenme deneyimlerinden, sultanla açıktan açığa pazarlık yapmalarına değin geçen mücadele sürecini tarihsel materyalizm penceresinden ortaya koyuyor.

Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi, Türk halkında ulusal bilincin doğuşunu yansıtan ve aynı zamanda Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecinde emperyalizmin ekonomik ve politik yayılmasına karşı ilk itirazı ifade eden Jöntürk hareketinin, diğer bir deyişle burjuva devrimci düşünce yapısının ve burjuva devrimine giden yolun tarihî belgeseli olma özelliği taşıyor.

Kitabın Künyesi
Sosyalist Açıdan Jöntürk Hareketi
Yuriy Aşatoviç Petrosyan
Yordam Kitap / Tarih Dizisi
Türkçe
368 s. — 2. Hamur– Ciltsiz — 14 x 20 cm
İstanbul, 2016
ISBN : 9786051721057
Çeviri : Ayşe Hacıhasanoğlu, Mazlum Beyhan

Yuriy Aşatoviç PETROSYAN
Tarihçi, Doğu bilimci ve Türkolog Y. A. Petrosyan 20 Temmuz 1930’da Rusya’nın Rostov-na-Donu kentinde doğdu. 1952’de Leningrad Devlet Üniversitesi Doğu Fakültesi’ni bitirdi. 1956’dan itibaren SSCB Bilimler Akademisi Leningrad Şubesi’nde çalıştı. Doğu el yazmaları ve belgeleri fonunu yönetti. Bilimsel ilgi alanını Orta ve Yakın Çağ Türkiye tarihi, kültür tarihinin genel konuları ve Doğu metinleri oluşturuyordu. Manuscripta Orientalia adlı uluslararası derginin baş redaktörlüğünü yaptı. Çalışmalarıyla pek çok ödüle değer görüldü. 10 Aralık 2011’de hayata veda etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here