Stoacıların Paradoksları – Marcus Tullius Cicero

Stoacıların Paradoksları adıyla Latinceden Türkçeye aktarılan bu yapıtta Marcus Tullius Cicero, tarih boyunca insanların farklı anlamlar yüklediği, fakat hiçbir zaman üzerinde uzlaşmaya varamadığı, onur (honestia), erdem (virtus), mutluluk (beatitudo), eşitlik (aequitas), özgürlük (libertas), bilgelik (sapientia) ve zenginlik (divitiae) gibi kavramları ele alır. Cicero, stoacıların felsefe okullarında tartıştıkları bu kavramları halkın anlayabileceği sade bir dille tartışmaya açmayı amaçlayarak şu altı paradoks üzerinde durur:

“Sadece onurlu olan iyidir.”

“Erdem mutluluk için yeterlidir. Birinde erdem varsa, o mutlu bir yaşam sürmek için her şeye sahip demektir.”

“İşlenen suçlar da doğru yapılan işler de kendi içinde denktir.”

“Aptal olan her kişi aynı zamanda delidir.”

“Yalnız bilge kişi özgürdür, aptal olan köledir.”

“Sadece bilge kişi zengindir.”

(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Stoacıların Paradoksları
Marcus Tullius Cicero
Çevirmenler : Ceyda Üstünel Keyinci, Serap Gür Kalaycıoğulları
İmge Kitabevi Yayınları / Felsefe Dizisi
Kasım 2012,
100 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir