Suçlanan ve Aklanan Yazılar – Aziz Nesin

O günlerde gazetelerin çoğu iki yanlı oynamaktaydılar; hem türlü çıkarları ya da korkuları yüzünden iktidarı okşuyorlar hem de satış sağlamak için muhalefeti elden bırakmak istemiyorlardı. Hatta aynı gazetede aynı gün, imzasız başyazıda inançlarına aykırı olarak iktidarı destekleyip imzalı yazılarında da muhalefet yapan gazeteler vardı. Böylece iktidarı tutmuş görünerek baskıdan korunuyor, iktidarın nimetlerinden çöpleniyor, sözde muhalefet yaparak da hem satış sağlayıp geçimlerini hem de ilerici aydın durumlarını sağlamış oluyorlardı.
(Önsöz’den)

Kitabın Künyesi
Suçlanan ve Aklanan Yazılar
Aziz Nesin
Nesin Yayınları / Aziz Nesin Kitapları Dizisi
İstanbul, Kasım 2011, 8. Basım
296 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Derleme, Politika
Hizbullah Vahşeti (Jitem ve Faili Meçhuller Dosyası) – Hikmet Çetinkaya

Vedat Aydın, Musa Anter, Uğur Mumcu, Behçet Cantürk, Savaş Buldan, Mehmet Sincar, Gaffar Okkan ve daha niceleri alçakça katledildi; Sivas'ta...

Kapat