Tanığın Biri (Toplu Öyküler) – Şükran Kurdakul

“Kurdakul’un bir başka olumlu yanı da şu: Kişilerine olduğu kadar konularına da genellikle sınıfsal bir görüşle yanaşması… Onları bir yandan acı sınıf gerçeğine, öbür yandan da bozuk toplum düzenine bağlayarak işlemesi… Daha da iyisi, bu işleyişi eleştirici, toplumcu bir anlayışa yaslandırması ve bunu, hikâyenin özgül yapısını zorlamadan rahat ve yumuşak bir biçimde gerçekleştirmesi…”
-Asım Bezirci-

“Kurdakul hem sanatçı, hem de siyasi olayları dikkatle gözlemleyen bir aydın olarak, gerçek bir tanıktır. Emekçiden yana, halktan yana olan, olayların, günümüzün, dolayısıyla da çağımızın bir tanığı.”
-Adnan Özyalçıner-

“Beyaz Yakalılar, 1972’nin okunması gereken hikâye kitaplarından biri bence. Şükran Kurdakul’un hikâyede bütünlük araması, hikâye kitabını savruk hikâyeler demeti biçimde görmemesi enine boyuna konuşulacak.”
-Selim İleri-
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Tanığın Biri
(Toplu Öyküler)
Şükran Kurdakul
Evrensel Basım Yayın / Öykü Dizisi
İstanbul, Ocak 2012, 1. Basım
328 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Öykü Kitapları
Kürtçe Dil Dersleri – Zazaca ve Hikayeler (Dersen Zuwene Kurdi-Zazaki u Sonika) – Orhan Erdem, Turan Erdem

Dil, hayatın vazgeçilmez asli unsurudur. Dil, gelişmenin, dönüşümün, değişimin gerçekleşmesidir. Bir halkın gelişmişliğinin bir ölçütü de, di¬li ne kadar iyi...

Kapat