Sefiller Kervanı – Tasos Avgerinos

Tasos Avgerinos’un ‘Sefiller Kervanı’ adlı öyküler kitabı, ekim 2007 tarihinde, Evrensel Basım Yayın?dan çıktı. 1945 doğumlu olan yazar, Muğlalı bir göçmen ailenin çocuğu. Atina’da yaşıyor. 12 öykünün yer aldığı kitap için, çevirmen Rıza Özlütaş, Önsöz’de mübadillerin neler çektiğini, haliyle de öykülerin nasıl oluştuğunu şöyle anlatıyor:
‘Resmi tarih, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlıların denize döküldüğünü yazar ve orda biter. Sonrası bilinmez. Yüzyıllarca kök salıp tarlasını, bağını, bahçesini sulayıp üzerine okullar, kiliseler, tavernalar kurup bir kültür oluşturan ve maddi yaşamın üretilmesine, dolayısıyla da toplumsal yaşamın oluşumuna katılarak kardeşçe bir yaşam sürdüren bir halkın hikâyesi kuşkusuz denize döküldüğü yerde bitmez. Bitmemeli…
Sonrası tam bir trajedidir. Acılar, yoksulluklar, toplumsal dışlanmalar tam da bu noktada başlar. Gittikleri yerlerde, ‘
keşke batsaydı bizi buraya getiren gemi? dedirtecek kadar, onyıllar boyunca açlığa, sefalete, sahipsizliğe mahkûm olur. ?Türk tohumu? olarak adlandırılır, ucuz işgücü ordusu olarak ağır sömürüler altında inletilirler.
Sefiller Kervanı bu yıllarda yaşanmış gerçek olayları dile getiren, halkın anlatım tarzıyla yazılmış bir öykü kitabı. (…) Asırlar boyu toprağını severek kök salmış koca bir çınar ağacını ta köklerinden sökerek bir başka yere ekmek ne ise, Anadolu Rumlarının yeni bir yaşam oluşturması da odur. Aradan kuşaklar geçmesine rağmen yeni bir yaşam oluşturma ve yerleşik yaşama adapte olma çabasının bugün bile devam ettiğini vurgulamak bir abartı değildir. Hâlâ doğduğu topraklara gömülmeyi vasiyet eden nineler, dedeler bulunmakta; Anadolu?dan gelmiş sıradan bir hediye, söylenen eski bir şarkı, hatırlanan bir arkadaş tarifsiz bir sevinç ve mutluluk kaynağı olabilmektedir.
Anadolu Rumlarının beraberinde getirdiği kültürel zenginlik bugünkü Yunan toplumunda oldukça güçlü bir yer edinmiş, müzikten edebiyata kada yeni gelenekler oluşturmuştur.
Anadolu insanı ise yalnızca birlikte yaşadığı komşularını kaybetmekle kalmamış, onlarla birlikte asırlara sığan kültürel zenginliği de kaybetmiştir. Ama kaybolmayan ve kaybolması mümkün olmayan bir gerçek var ki o da, her iki halkın asırlar boyu kardeşçe yaşamış olduğudur.?
Bir sabah Anadolu?da ve Yunanistan?da yaşayan bir grup insanın ?mübadele edilmesine? yani ?değiş tokuş?una karar verildi. Bunun nedeni Anadolu?daki savaşın iki yanda açtığı yaralara yeni yaraların eklenmemesiydi. Ama hesaplar tutmadı. Bir sabah doğup büyüdükleri toprakları, ata mezarlarının bulunduğu, vatan belledikleri yerleri memleketi bırakıp öbür yana gidenler, ister Türkiye?den Yunanistan?a, ister Yunanistan?dan Türkiye?ye mübadil olsunlar gittikleri yerde yadırgandılar. Dili ve dini aynı olmak oralarda kolay kök salmalarına yetmedi.
Bu kez Anadolu?dan Yunanistan?a zorunlu olarak göç edenlerden Tasos Avgerinos göçün karşı yanını anlatıyor. Anadolu?nun tanıdık sesiyle ve Rıza Özlütaş?ın akıcı Türkçesi?yle.

Kitabın Künyesi
Sefiller Kervanı
Tasos Avgerinos
Evrensel Basım Yayın / Yayınevi Genel Dizisi
İstanbul, 2007, 1. Basım
128 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here