Tarihin Yapıları / Tarihsel Materyalizme Giriş ? Bernhard Brosius

Dünyamızı nasıl bir gelecek bekliyor? İnsanlık mı yok olacak, yoksa bu yok oluş sürecinin mi sonu gelecek? Bizimkini izleyecek dünya üzerine neler söyleyebiliriz? Dönüşüm olanakları nelerdir? Marx’ın tarihsel – mantıki yönteminin yardımıyla tarihte, bütün tarihsel süreçlerin temelinde yatan yapılar buluyoruz.

Bu kitap tarihsel materyalizme yoğun bir giriştir. Kitapta diyalektik yöntem de ayrıntılı olarak ele alınıyor ve Marx’ın kullandığı tarihî materyalist kavramları türetmeye, tarih sürecinin ana hatlarını çizmeye ve şimdiye kadarki toplum düzenlerinin birbirine nasıl dönüştüğünü incelemeye uygulanıyor. Devrim ile barbarlık arasındaki yapısal ilişkiye ışık tutuluyor. İncelenen gelişmeler yalnız tarihî değil, yeni arkeolojik araştırmalardan çıkan tarih öncesi olaylara da dayalı olarak sunuluyor. Ayrıca otuzu aşkın grafik ve tablo, kitabı daha kolay anlaşılır hâle getiriyor.

Kitabın Künyesi
Tarihin Yapıları / Tarihsel Materyalizme Giriş
Özgün Adı: Strukturen der Geschichte: Eine Einführung in den Historischen Materialismus
Bernhard Brosius
Çeviri: Nejat Ağırnaslı
Yordam Kitap / Cep Kitapları Dizisi
Baskı Tarihi: Ekim 2010
192 sayfa

Bernhard Brosius Hakkında Bilgi
Tarihsel ve arkeolojik konular ve bunların sosyalist kuram ve ütopya açısından önemi üzerinde çalışmaktadır. Çayönü ve Çatalhöyük hakkında 2005 yılında, Gordon Childe hakkında 2008 yılında ve doğanın yıkıma uğratılması hakkında 2010 yılında Imprekorr dergisinde makaleleri yayınlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here