Toplu Yazılar 1 – Bütün Yapıtları / Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar – Cemal Süreya

Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar, bir bakıma, Cemal Süreya’nın şiir merkezli düzyazılarını topladığı ilk kitap olan Şapkam Dolu Çiçekle’nin “genişletilmiş yeni basımı” sayılabilir. Kitapta, Şapkam Dolu Çiçekle’de yer alan otuz bir yazıya ek olarak, “Şiir Üzerine Yazılar” başlıklı ek bölümde, şairin bulunabilen bütün yazılarından (Şapkam Dolu Çiçekle’deki yaklaşımı göz önünde tutularak) yapılmış, yetmişten fazla yazının yer aldığı kronolojik bir seçme yer alıyor.
Çoğu ilk kez kitaplaşan bu yazılar arasında, Şapkam Dolu Çiçekle’ye adını veren, ama kitapta yer almayan yazı da bulunuyor. Ek bölümdeki yazıların ilki, 1956’da, İkinci Yeni’nin ortaya çıkışında önemli bir yeri olan, dönemin önemli edebiyat dergilerinden Pazar Postası’nda yayımlanmış: “Oktay Rifat’ın Şiirinde Fırsat Rantı”; sonuncusu ise 1989’da Argos’ta yayımlanan “Önceki Kuşakta İkinci Yeni Etkisi”. Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar büyük ölçüde eleştirel basım niteliği taşıyor. “Şiir Üzerine Yazılar” bölümündeki yazıların hangi yayın organında ve hangi tarihte (ayrıca, “Cemal Süreya” dışında bir imzayla yayımlanmışlarsa, hangi imzayla) yayımlandıkları belirtildiği gibi, kitap boyunca gerekli görülen yerlerde dipnotlar ve metin içi notlar da yer alıyor.
(Arka Kapak)

“Her sanat, kendine göre bir yöntemle gelişir. Ayrıca, bütün sanatlar birbirinin içinden yürürler. Sözgelimi, bir şair, aynı zamanda bir portre çizebilir. Bir romancı romanına şiirsel bir tema koyabilir. Bir şair bir olayı anlatabilir. Ama yine de sanatlar arasında bir ayrım görmeye çalışırsak, şu noktaya gelebiliriz: Söz sanatı olduğu halde romanın birimi de bir olaydır, bir tiptir, bir sorundur. Şiirin birimi sözcüklerdir. Şair sözcüklere dayanarak yazar. Sözcük nedir? Sözcük aynı zamanda duygudur, düşüncedir, hayatın bütünüdür. Şunu demek istiyorum: Şair sözcüklere dayanarak yazar, deyince, ‘söz salatası yapar’ demek değil, bu tanım. Şair sözcüklere, kendi araçlarına dayanarak hayatı, durumu açıklamaktadır.”
Cemal Süreya

Kitabın Künyesi
Toplu Yazılar 1 – Bütün Yapıtları
(Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir Üzerine Yazılar)
Cemal Süreya
Yapı Kredi Yayınları
Yayın Tarihi: Nisan 2006
436 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Derleme, Şiire Dair
Paylaşmak Arzusu – M. Şehmus Güzel

Müslüm Üzülmez?in kitapları hakkında yazılanları derlemesi son derece ilginç bir girişim. Yazarı bu değişik kitabı vesilesiyle candan kutluyorum. Sevimli bir...

Kapat