Türkiye Siyasetinde Kürtler (Direniş, Hak Arayışı, Katılım) – Kolektif

Kürt siyasal hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri Türkiye siyasal hayatında karşılık bulacak bir eylemlilik arayışı içinde. Ama direnerek, itiraz ederek ama ittifaklar kurarak, uzlaşarak ya da kendisini dönüştürmeye çalışarak, “Türkiyelileşme” mücadelesi vererek…

Türkiye Siyasetinde Kürtler’deki yazılar bu arayışın ve mücadelenin arkasında yatan dinamikleri, tarihsel süreci farklı açılardan ele alıyor: Kürtlerin siyasi temsiliyet ve katılım mücadelelerinden Kürt etnobölgesel hareketinin doğuşuna, Kürt hareketinin “geleneksel”le ilişkisinden 2000’li yıllarda aldığı pozisyonlara, “Demokratik Özerklik” fikrinden Kürtçenin direnişine, sürekli olarak Türkiye siyasetine katılmak, kendisine yer bulmak isteyen Kürt hareketlerinin bir panoramasını ortaya koyuyor.

Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan, Ahmet Alış, Cemil Gündoğan, Şeref Kavak, Halil Bayhan ve Nesrin Uçarlar’ın katkılarıyla…

Bu kitaba katkıda bulunanlar, Kürt siyasal ve kültürel hareketlerinin Türkiye siyasal yaşamına dahil olmak, Türkiye’deki siyasal kültüre etki etmek üzere verdiği mücadelenin değerine inanmaktadırlar. Hepimizin dileği, mevcut tartışma iklimine hâkim olan otoriter, “devlet”çi ve “güvenlik”çi yaklaşımın demokratik bir nitelik kazanmasıdır. (Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi Türkiye Siyasetinde Kürtler (Direniş, Hak Arayışı, Katılım) Kolektif İletişim Yayınevi / Araştırma-İnceleme Dizisi Derleyen : Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan, Nesrin Uçarlar İstanbul, Haziran 2012, 1. Basım 302 sayfa

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

Engeller ve Fırsatlar: Kürtlerin Türkiye?de Yakın Dönem Siyasi Temsiliyet ve Katılım Mücadeleleri – BÜŞRA ERSANLI – GÜNAY GÖKSU ÖZDOĞAN. 17

Kürt Etnobölgesel Hareketin Doğuşu, Kitleselleşme Süreci ve Türkiye İşçi Partisi: 1959-1974 AHMET ALIŞ 57

Geleneğin Değersizleşmesi: Kürt Hareketinin 1970?lerde Gelenekselle İlişkisi Üzerine – CEMİL GÜNDOĞAN 91

Kürt Siyasetinin 2000?li Yılları: ?Türkiyelileşme? ve Demokratik Toplum Partisi – ŞEREF KAVAK 151

Demokratik Özerklik: Statü Talebi ve Demokratikleşme Arzusu BÜŞRA ERSANLI – HALİL BAYHAN 203

Kürtçenin Direnişi ve Siyasalın Geri Dönüşü – NESRİN UÇARLAR 251

YAZARLAR. 299

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here