Yanlışlıklar Komedyası – William Shakespeare

“Yanlışlıklar Komedyası (The Comedy of Errors ), Shakespeare?in ilk oyunlarından biri ve aynı zamanda en kısa oyunu. İlk defa 1594 yılında yeni yıl (Noel) şenlikleri sırasında sahneye konduğu sanılıyor. İlk basımı da Shakespeare?in ölümünden sonra, 1623 yılında ?First Folio?da yapılmış.

Shakespeare?in bu oyun için yararlandığı kaynaklar arasında Plautus?un Menaechmi ve Amphitruo oyunları ile ?Apollonius of Tyre? adlı Orta Çağ?da çok sevilen romantik bir masal yer alıyor. Shakespeare, kargaşaya yol açan ikizler konusunu Menaechmi (?Menaechmus Kardeşler,? Türkçe çevirisi İkizler)den, uzun yıllar ayrı kaldıkları halde birbirlerini hâlâ seven eşler konusunu ise ?Apollonius of Tyre?dan almış.
Oyunun kısa bir özeti, okurun oldukça karmaşık yapıdaki genel çatıyı aklında tutmasına yardımcı olabilir.
Olaylar, eski çağlarda cinlerin, perilerin, büyücülerin anayurdu olarak bilinen Efes?te geçer. Çılgın ve şaşkın insanlarla dolu büyülü bir âlem atmosferinin egemen olduğu oyunda insanların bir bölümü daha önce hiç görmedikleri ikiz kardeşlerine, bir bölümü, artık bulmaktan ümit kestikleri eşlerine kavuşur, çoğu ise aynı zamanda kendi benliklerinin de varlığını bilmedikleri yönlerinin ortaya çıktığını görür.

Oyunun ilk sahnesinde Siraküza?lı tüccar Egeon, Efes Dükü Solinus?la konuşmakkadır. Egeon, elinde olmadan, Siraküza?ya düşman olan Efes?e gelmek zorunda kalmıştır. Oysa, Efes?te görülen bir Siraküza?lı, bin marklık kefalet bedelini ödeyememesi halinde idam edilecektir.

Egeon?un bu parayı bulma imkânı yoktur. Efes?e geliş nedenini ise Efes Dükü?ne şöyle açıklar: Çok önce, bir iş için ailesiyle birlikte gittiği Epidamnum?da, karısı Emilia ?birbirine tıpatıp benzeyen? ikiz oğlan çocuğu doğurmuştur. Egeon ve ailesinin kaldığı handa, aynı saatte bir köylü kadının da yine ikiz oğulları olmuştur. Egeon da, büyüdükleri zaman oğullarına köle olarak hizmet etsinler diye bu çocukları satın almıştır. Ancak, memlekete dönerken bindikleri gemi kazaya uğramış, Egeon?un karısı Emilia?yla birlikte, oğullarından ve köle çocuklardan biri kaza sırasında kaybolmuştur. Kendilerinden de bir daha haber alınamamıştır. Kazadan kurtulan ikizler on sekiz yaşına basınca Siraküza?dan ayrılıp kardeşlerini aramaya gitmişlerdir. Onlar da geri dönmeyince, Egeon tek başına yola çıkmış ve beş yıl dolaştıktan sonra kendini Efes?te bulmuştur. Şimdi Egeon, o günün akşamına kadar gerekli kefalet bedelini bulamazsa idam edilecektir.

Bu arada, kardeşlerini aramaya çıkan Siraküza?lı Antipholus?la kölesi Siraküza?lı Dromio, Egeon?la aynı zamanda Efes?e çıkmışlardır. Ama Egeon?la bu iki gencin, birbirlerinin Efes?te olduğundan haberleri yoktur.

Daha önce deniz kazasında kaybolan öteki ikizler (onların da adı Antipholus?la Dromio?dur) de Efes?e yerleşmişlerdir. Ancak, kardeşlerinin varlığından kendilerinin de yakınlarının da haberi yoktur. Bu nedenle, kendileri dahil herkes ikizleri birbirine karıştırmaya başlar ve bu durum büyük yanlış anlama ve yanılgılara, müthiş bir kargaşaya yol açar.

Oyunun sonunda konu hâkim önüne gelir. Ancak, olaylara karışmış olan herkes bir araya toplanınca, iş sarpa sarıp çok geç olmadan kimin kim olduğu anlaşılır. Kocasını yitirdikten sonra Efes?te bir manastıra başrahibe olduğu ortaya çıkan Emilia da düğümün çözülmesine yardımcı olur ve kardeşler kardeşlere, eşler de birbirlerine ve çocuklarına kavuşur.

Oyun, özetten de bir ölçüde anlaşılacağı gibi, akıl ve mantık sınırlarını oldukça zorluyor. Ama bu, ?komedi?nin, hatta çoğu zaman yanlış yönlendirilmiş kıyaslamalarla yaşamla karıştırılan ?tiyatro?nun temel özelliklerinden biri. Tiyatro yaşamdan esinleniyor, yaşayanlarca yaratılıyor, ama yaşamdan farklı; her tiyatro oyunu bir anlamda salt yaşananı algılamaya şartlanmış olan akıl ve mantığı zorluyor. Shakespeare?in ?acemilik? dönemi oyunlarından sayılabilecek olan Yanlışlıklar Komedyası?nda yer yer abartılı ölçüde görülen bu öğe, oyunu günümüz tiyatro sahnesine aktarmak isteyen bir yorumcu için oldukça zengin bir ?absurd? potansiyele sahip.

Yine, Siraküza?lı bekâr ikizlerin, yanlışlıkla (tarafların bilinç ve iradesi dışında) Efes?li evli ikizlerin eşleriyle ?eğlenmek? durumunda kalmaları da, günümüz sahnesi için ilginç olabilecek komedi ve/veya ?farce? malzemesi oluşturabilir.

Yanlışlıklar (belki de daha doğru adıyla, ?Yanılgılar?) Komedyası?nda, Shakespeare?in dili kullanmadaki ustalığının, dil ve anlamla oynama merakının, üstün yaratıcılık yeteneğinin ilk ve ilginç örnekleri sık sık görülüyor. Yine bu oyunda yazar, tiyatronun en önemli öğelerinden biri olan kişiler arası etkileşim ve tepkileşim konusunu, değişik görünüm ve sonuçlarıyla işliyor. Kişiler arası etkileşim sürecinde, bireylerin gerçek ve içtenlikli duygu yoğunluğunun zaman zaman fazlaca ağırlık kazanması, gerilim dozunun sık sık artması, en azından metinde, oyunun komediden (veya ?farce?dan) drama kayması bile yol açabiliyor. Ancak, metnin sahneye aktarılışında ve oyunun bir bütün olarak yorumlanışında komedi veya ?farce? unsurunun değişik yönleriyle ön plana çıkması mümkün.

Metinde, ikizlerin bulunduğu sahnelerde kimin kim olduğunu çıkarmak, dolayısıyla olaylar dizisini takip edebilmek oldukça zor. Ama sahnede, yönetmenin kullandığı yönteme ve seyirciye verdiği ipuçlarına bağlı olarak bu iş biraz daha kolaylaşabiliyor. Yine de, oyun başladıktan bir süre sonra Efes?li Antipholus?la Siraküza?lı Antipholus?u; Efes?li Dromio ile Siraküza?lı Dromio?yu birbirinden ayırmak oldukça güçleşiyor. Ancak, oyundaki komedi unsurunun amaçlanan yönde ortaya çıkabilmesi için, oyundaki kişiler kadar olmasa bile, seyircinin de biraz kafasının karışması gerekiyor.

Bu oyunda Shakespeare hem komedi hem de onunla bağdaşmaz gibi görünen gerilim öğesini çok basit, nerdeyse basmakalıp denebilecek bir temele oturtmuş: Efes?li Antipholus?la Siraküza?lı Antipholus ve bunların uşakları Efes?li Dromio ile Siraküza?lı Dromio ikizlerinin tıpatıp benzerliği ve bu benzerlikten doğan kargaşanın temeline.

Komedinin de tragedyanın da özünde aykırılık, bağdaşmazlık, uyuşmazlık, gerilim yaratıyor. Karşıt anlamlı gibi görünen ?komik? ve ?trajik? kavramlarını birbirinden ayıran -bir durumun, şeyin olgunun komik ya da trajik (veya acıklı) diye nitelendirilmesine yol açan- ise zaman ve mekân, bağlam, ortam, bakış açısı, neden-sonuç ilişkisi gibi unsurlar.

İki insanın birbirine tıpatıp benzemesi aykırı, ?norm dışı? bir durum; insanoğlunun görmeye alıştığı, kanıksadığı, ?normal? kabul ettiği bir olgu değil. İki maymunun ya da böceğin birbirine benzemesini yardırgamıyoruz, ama iki insanın tıpatıp benzeşmesi, maymunun insana benzemesini (ve Kafka?nın öyküsünde olduğu gibi, insanın böcekleşmesini), ortam ve bağlamın uygun olması şartıyla, komik buluyoruz. Ama, her aykırı durumda olduğu gibi bu tür benzerliklerde de her an karışıklığa ve olumsuz gelişmelere yol açabilme potansiyeli var. Benzerlerin birbiriyle yer değiştirmesi; hele bireyin kendi bilinç ve bilgisi dışında öteki insanlar tarafından başka birinin yerine konması akla sığmayacak sayı ve türde risk taşıyor. Böyle bir yer değiştirme komik de olabilir, acıklı da, tehlikeli veya dehşet verici de. Yanlışlıklar Komedyası da komedi olarak nitelendirilmekle birlikte, ?komedya?dan da öte, başka olasılıkları arka planda hep canlı tutan bir örgüye sahip.

İngiltere?de Shakespeare?den önce, Orta Çağ edebiyatında ve tiyatrosunda, sonu iyi biten anlatı, öykü ve oyunlar ?komedi? olarak tanımlanırmış. Bu tanım bir ölçüde Rönesans ve daha tartışmalı olmakla birlikte, günümüz tiyatrosu için de geçerli.

Orta Çağ tiyatrosunda bir oyunun ?komedi? sayılabilmesi için tümüyle ?komik? öğeler içermesi şart değil. Sonunun iyi bitmesi, örneğin âşıkların kavuşması, kayıpların bulunması, yaraların sarılması, ölenlerin dirilmesi yeterli.

Rönesans tiyatrosunda ise, Orta Çağ geleneğini sürdüren çok sayıda oyun dışında, bir oyunun komedi sayılabilmesi için hem ?iyi? bitmesi hem de genel olarak ?komik? (ama yalnızca ?gülünç? ya da güldürü ağırlıklı değil, aynı zamanda ?hoş?, ?tatlı ve güzel şeylere yer veren,? vb.) olması gerekiyor. Yanlışlıklar Komedyası, yoruma ve yaklaşıma göre hem Orta Çağ hem de Rönesans tanımına uyabilecek bir geçiş dönemi oyunu sayılabilir.

Günümüz oyunlarında ?başlangıç, gelişme ve bitiş? diye nitelendirilebilecek bir yapıya her zaman rastlanmadığından ve ?iyi-kötü?, ?iyi son-mutlu son? kavramlarının tanımı kısmen değiştiğinden, komedilerin ?iyi? veya ?mutlu sonla? bitip bitmediği sorusuna eskisi kadar açık cevap verilemiyor. Ancak, değişen ?iyi? kavramının yeni kazandığı anlamlar da göz önünde tutulursa, bugün de komedi türünde genel olarak yazar ve yönetmenlerin amacı ile seyircinin beklentilerinin ?iyi son? doğrultusunda olduğu söylenebilir.

Görüşe göre en doğrusu Yanlışlıklar Komedyası?nı, kapsamı sınırlı ve anlamı çağlara göre değişen tanımlar içine yerleştirmeye çalışmadan oyunu kâğıt üzerindeki ve sahnedeki esnekliğiyle görmeye ve değerlendirmeye çalışmak. Çoğu oyun için geçerli bu yaklaşım; ama özellikle bu oyun, hemen her sahnede okur/seyirciyi birbiriyle bağdaşmayan yönler çeker gibi olduğundan (görünüşte aynı kişinin birbiriyle bağdaşmayan kimliklere bürünmesi gibi), belki biraz daha hazırlıklı olmak gerekiyor.

Seyirciyi şaşırtmayı, hazırlıksız yakalamayı her zaman seven Shakespeare bu oyunda da, bildiğimiz yaşama benzemeyen, ama yine de o yaşamın bilmediğimiz, düşünmeyi akıl etmediğimiz pek çok yönüne ışık tutan tılsımlı bir varoluş düzlemi sunuyor bize.”
Bülent Bozkurt

Yanlışlıklar Komedyası adlı oyunun karakterleri
Solinus- Efes Dükü
Egeyon – Sirakuza’lı bir tüccar
Emiliya – Tüccarın kayıp olmuş karısı, şimdi Efes Manastırı’nın başrahibesi.
Efesli Antifolus ve Sirakuzalı Antifolus – ikiz erkek kardeş, Egeyon ve Emiliya’nin oğulları
Efesli Dromiyo ve Sirakuzalı Dromiyo – ikiz erkek kardeş, koleler, herbiri kendi şehrinden olan Antifalos’a hizmetkar.
Adriyana – Efesli Antifolus’un karısı
Luciana – Adriyana’nın kız kardeşi
Luce – Adriyana’nin mutfak hizmetçisi, Nell diye de isimlendirilmekte (Sirakuzalı Dromiyo’nun tarifi ile ?benimle evli olduğunu iddia eden dağ gibi deli bir et yığını”)
Balthazar – Bir tüccar
Angelo – Bir kuyumcu
Fahişe
Birinci tüccar – Efesli. Sirakuzalı Antifolus’un arkadaşı
İkinci tüccar – Efesli. Angelo’nun alacaklısı
Doktor Pinç – Sihirle uğraşan bir öğretmen
Gardiyan, Muhtar, Subaylar, ve diğer Görevliler

Yanlışlıklar Komedyası
William Shakespeare
Türkçesi; Bülent Bozkurt
Remzi Kitabevi, 1. Basım, Haziran 1993, Sf. 7-11
Özgün Adı: The Comedy of Errors

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here