Yirminci Yüzyılda Tiyatro – Aziz Çalışlar

20. Yüzyılda Tiyatro, çağdaş dünya tiyatrosu uygulayımında devrimler, reformlar, yenilikler yazılarından oluşuyor. Tiyatro literatürümüzde 20. Yüzyıl Tiyatrosu’na ilişkin yayımlanmış çok az eser bulunuyor. 20. Yüzyılda Tiyatro bu gereksinimi karşılayan, çağdaş tiyatro kuram ve deneyimlerine genişçe yer veren kapsamlı bir tiyatro kitabı.Kitap, dünya tiyatrosunda reformlar, yenilikler yapmış, yeni ekoller kurmuş başlıca tiyatro adamlarının yazılarından oluşuyor. “Tiyatroda Reform, Yenileşen Tiyatro, Siyasal Tiyatro, Oyunculuk Tiyatrosu, Serbest Tiyatro” gibi anabaşlıklar taşıyan kitap, böylelikle çağdaş tiyatro kuramlarını olduğu kadar, dünya tiyatrosunun genel panoramasını da, özlü bir biçimde sunuyor.
20. Yüzyılda Tiyatro, tiyatro ile uğraşanların tümü için önemli bir mesleki kitap olduğu gibi, tiyatro öğrencileri ve aydınlar için de temel bir başvuru kitabı olma özelliğini taşıyor. Dünyaca ünlü, otuza yakın tiyatro adamının yazılarından oluşan kitabı yayına hazırlamış olan Aziz çalışlar, bölüm başlarına yazdığı ön yazılarda, bu tiyatro adamlarının düşünce ve yönelimlerini tanıtıyor.

Kitapta Yazıları Olan Tiyatro İnsanları:
Appia-Artaud-Arvatov-Barba-Brecht-Boal-Beck-Brook-Craig-Copeau-Fo-Grotwski-Gropius-Kandinski-Leger-Marinetti-Meyerhold-Nagy-Piscator-Prompolini-Reinhard-Schechner-Schlemmer-Stanislavski-Tayrov-Terayama-Tretyakov-Weiss

Yirminci Yüzyılda Tiyatro
Tiyatro Reformu – Yenileşen Tiyatro – Siyasal Tiyatro – Oyunculuk Tiyatrosu – Serbest Tiyatro
Yazar: Aziz Çalışlar
Yayınevi: Mitos Boyut Yayınları
İstanbul, 1993, 394 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here