1 Mayıs İlk Dileğimiz / 1 Mayıs Afişleri (1920’lerde, 1970’lerde ve 1990’lardan Günümüze)

“1 Mayıs Afişleri” albümü, 1976’dan bugüne 80 afiş ve 1900’lerin başından 18 belge içeriyor. Albümdeki yüzyıl başına ait belgeler, dönemin teknolojisi gereği klişe tekniğiyle çoğaltılmış 1 Mayıs bildirilerinden ya da sosyalist gazetelerin özel sayılarından oluşuyor.
Tamamı TÜSTAV-DİSK Arşivi ve TÜSTAV-Komintern Arşivi’nden yararlanılarak hazırlanan albümün sunuş yazıları arasında Mete Tunçay’ın, yüzyıl başındaki 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin değerlendirmesi de yer alıyor.
Yine tamamı sendikalar tarafından kullanılmış ya da yayımlanmış afişlerin her biri büyük bir özen ve titizlikle hazırlanmış desen ve tasarım ürünü. Birçoğunun yaratıcısı bilinmese de bilinen kadarıyla dönemim ressamları ve karikatüristleri tarafından yaratılmış ve sendikal mücadele içinde zaman zaman tekrar kullanılmış.
Albümde, afişler dışında 1 Mayıslar için tasarlanmış pankart, döviz ve bildiriler de bulunmakta. 1976 1 Mayısı için tasarlanmış ve Dünya Sendikalar Federasyonu tarafından düzenlenen afiş yarışmasında birincilik ödülü alan ve diğer birçok afişin hikayesi yaratıcısı ressam Orhan Taylan tarafından anlatılıyor.
Tasarımı Rauf Kösemen tarafından gerçekleştiren “1 Mayıs Afişleri” albümünde, yüzyıla yayılan afişler, dönemleri de göz önüne alınarak grafik sanatı açısından yine albümün tasarımcısı tarafından değerlendiriliyor.
(Tanıtım Bülteninden)

“Albüme dahil edilen ve ağırlıkla yüzyıl basında ülkemizde yeşeren ilk “iştirakçi” hareketin yayınlarından oluşan belgeler, dönemin teknolojisi gereği, klişe tekniği ile çoğaltılmış 1 Mayıs bildirilerinden ya da sosyalist gazetelerin özel sayılarından oluşuyor. 1 Mayıs’ın “beynelmilel” özelliğini öne çıkartan, 85 yıl önceki örgütsel çeşitliliği ve dinamizmi yansıtan bu “neşriyat” çoğunlukla orak-çekiç, yıldız gibi sosyalist simgeler içeriyor. Bu simgelere bazen Marx’ın resimleri, bazen de kızıl bayraklı bir “amele” eşlik ediyor. Albümdeki afişlerin tamamı sendikalar tarafından kullanılmış ya da yayınlanmış elbette, sendikal mücadelenin içinden geçtiği dönemin toplumsal dinamikleri ve özellikleri, bütün doğallığıyla tasarıma ve içeriğe yansımış.” Tüstav

Kitabın Künyesi
1 Mayıs İlk Dileğimiz 1 Mayıs Afişleri
(1920’lerde, 1970’lerde ve 1990’lardan Günümüze )
Kolektif
Tüstav İktisadi İşletmesi
2006
72 s

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here