100 Soruda Türk Folkloru – Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav (1907 Gümülcüne, Darıdere [Zlatograd-Bulgaristan]- 1998 Paris) Bu kitap, halkbilimin “önemli, ama küçücük bir dalı olan halk edebiyatı” hakkındadır. Halk edebiyatının bütün yönleri hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli kaynaklardan biridir.

Konunun yetkin uzmanı olduğu dünyaca kabul edilmiş olan Pertev Naili Boratav bu kitapta Türk halk edebiyatını, aşık edebiyatı, destan-hikaye, meddahlık, masal, fıkra, efsane, bilmece, atalarsözü, alkış, kargış, tekerleme, mani, türkü, seyirlik halk oyunları başlıkları altında incelemektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
100 Soruda Türk Folkloru
Pertev Naili Boratav
BilgeSu Yayıncılık / Edebiyat Dizisi
İstanbul, Eylül 2013
312 s.

Yorum yapın

Daha fazla Edebiyat Haberleri, İnceleme
Yeşilçam’da Öteki Olmak (Başlangıcından 1980’lere Türkiye Sinemasında Gayrimüslim Temsilleri) – Dilara Balcı

Sinema, Osmanlı Devleti'ne yabancı uyruklular ve azınlıklar sayesinde girmiş ve yaygınlık kazanmış bir sanat. Gayrimüslimlerin sinema sektörü üzerindeki emekleriyse tartışılmaz....

Kapat