Alevi Öğretisinin Kaynağı Olarak Bektaşi Fıkraları – Ali Yıldırım

Alevi yoluna ilişkin yazılı kaynakların -şu an için- yeterli oranda bulunmayışı sorunu nasıl giderilebilir?

İşte burada Aleviliğin Bektaşiliğin varolan materyallerinin bilimsel bir biçimde ele alınıp değerlendirilmesi sözkonusu olacaktır.

Kuşkusuz bu materyallerin başında Alevi ozanlarının deyişleri gelir.

Bir başka değerli kaynak ise Alevi-Bektaşi ulularına ilişkin menakıpnamelerdir.

Burada ele alacağımız bir başka kaynak ise Bektaşi fıkralarıdır.
Genel anlamda fıkra ‘kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikayecik, anlamlı küçük parça’ olarak tanımlanabilir.
Bu tanımlama kapsamında şöyle de sorulabilir, Bektaşi fıkraları Alevi öğretisini çözümleyip anlamamıza olanak sağlayabilir mi?
Bu soruya duraksamaksızın evet diyebiliriz. Bektaşi fıkraları Aleviliğin esas kırmızı çizgilerini ortaya koyup anlatabilecek birer kaynak değerindedir.

Fıkralar Bektaşiliği tarihselliği içerisinde çeşitli yönleriyle açıklayıp tarif edecek niteliklere-özelliklere sahiptir.
(Tanıtım Bülteninden)

Kitabın Künyesi
Alevi Öğretisinin Kaynağı Olarak Bektaşi Fıkraları
Ali Yıldırım
İtalik / Hobi Kitapları Dizisi
Ankara, 2013, 1. Basım
152 s

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here