Anadolu Aleviliği, Esat Korkmaz

Esat Korkmaz, “Anadolu Aleviliği”nde, bu inancın felsefesini, öğretisini ve erkânını anlatıyor. Korkmaz, Anadolu Aleviliğinin, ?bilge? olarak tanımladığı erenlerin felsefesi olduğunu söylüyor ve bu anlamda, vahiy dışı felsefi bir din olduğunu savunuyor. Korkmaz kitabı boyunca, Anadolu Aleviliğinin bir felsefi din, bir bilgelik öğretisi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Korkmaz bunun yanında, bu inancın insan – evren – tanrı konusundaki tasarımlarını, ayrıca felsefesi ve öğretisi gereği laik olan Alevi yaşam biçiminin aydınlanma, hümanizm ve etik unsurlarla nasıl bir bağ kurduğunu da anlatıyor. Çalışmada, Anadolu Aleviliği erkânının anlatımına ayrılan geniş bir bölüm de yer alıyor.
Esat Korkmaz, 1946’da Manisa/Demirci’de doğdu. Fikir Kulübü (FK) Yönetim Kurulu ve son dönem Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 12 Mart sonrası Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) ve DEV-GENÇ davalarından yargılandı. 1974 siyasal affıyla cezaevinden çıktı. Bir süre Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) Zeytinburnu İlçe Başkanlığı’nda bulundu ve bu partinin yayın organları olan İlke ve Kitle’nin yazı kurulunda görev aldı. 1976’da Orman Fakültesi’ni bitirerek, Orman Yüksek Mühendisi oldu ve 1980’e değin Orman Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde çalıştı. 12 Eylül sonrası siyasal görüşleri nedeniyle Orman Bakanlığı’ndaki görevine son verildi. Askerlik dönüşü yazar-araştırmacı olarak Babıali’de çalışmaya başladı. 1980’lerin sonlarında Alevilik-Bektaşilik konusundaki çalışmalarına ağırlık verdi. Anadolu Aleviliği, Şeyh Bedreddin ve Varidat, Kırklar Cemi, Zerdüştlük Terimleri Sözlüğü, Şeytan Tasarımı Terimleri Sözlüğü, Eski Türk İnançları ve Şamanizm Terimleri Sözlüğü ve Alevilik ve Bektaşilik Sözlüğü gibi çok sayıda kitaba imza atan Korkmaz, Anadolu inanışları ve kültürleri konusundaki araştırmalarını sürdürüyor.

Kitabın Künyesi
Yayınevi: Berfin Yayınları
Kitap Adı: Anadolu Aleviliği
Yazar Adı: Esat Korkmaz
Yayın Yönetmeni: İsmet Arslan
Sayfa Sayısı: 496
Baskı Yılı: Mart 2008
Baskı Sayısı: 2. Baskı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here