Barbarlıktan Uygarlığa / Politika ve Devrim – Okan Gökay Emgengil

Politika nedir?
Politika, sömürenlerin süregelen egemenliğine destek veren ideolojiler bütünü müdür?
Yoksa, Aristotelesin dediği gibi, politika, toplumun halka dair yaptığı tüm etkinlikler midir?
Veya, İsmet İnönünün dediği gibi, politika ciddi bir iştir, çünkü devlet yönetme sanatıdır. O halde politikanın özü ve sözü doğru olmalıdır.
Peki, Politikaya, çok şey söyleyip, hiçbir şey yapmama sanatıdır diyenler haklı mıdır?

Liderlerin ve siyasi partilerin, küresel sermayenin aktörleri durumundaki dev küresel şirketler, cemaatler ve kuruluşlar tarafından belirlendiği;
Kitle iletişim araçlarının kapitalist pazar ekonomisi tarafından satın alındığı;
Siyasal kültürün yozlaştığı/çürüdüğü;
Siyasal eşitliğin ortadan kalktığı – hiçbir zaman var olmadığı – günümüz dünya politikasında var olan demokrasi; oligarşiye dönüşmüş tekelli düzen demokrasisidir.
Siyasal iktidarın ve devletin kaynağında EŞİTSİZLİK yatar. Politikada iktidarı belirleyen güç SERMAYEdir. Neoliberal demokraside politika, pazarlanabilecek bir META haline getirilmiştir. Bu süreçte, siyasi partiler rejimi ATANMIŞ MEMURLAR SİSTEMİdir.

Okan Gökay Emgengil bu kitabına, uygarlıklar kavramıyla girerek Doğu/Batı çelişkisinin çarpıcı bir sorgulamasını yapıyor. İnsanlığın barbarlık-uygarlık aşamasından tekrar barbarlığa geçiş sürecini anlatıyor. Emgengil okuyucuyu, Politikanın kendisi, kurumları, kaynakları, ayrılmaz parçası demokrasi, siyasal ideolojiler, devrimler ve stratejik rekabet merkezleri arasında, çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Politika konusunda, Eski Yunandan günümüze kadar bize anlatılan birçok kavramın gerçekleri yansıtmadığını düşünen yazar, fena halde Kandırıldığımıza inanıyor…

Kitabın Künyesi
Barbarlıktan Uygarlığa Politika ve Devrim
Okan Gökay Emgengil
Berfin Yayıncılık
Kasım 2012
451 sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here