Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu – Orhan Kurmuş

Orhan Kurmuş, ilk baskısı 1982 yılında yapılan ?Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu?nda, iktisat tarihinin bir bilim dalı olarak nasıl ortaya çıktığını irdeliyor. Kurmuş, 1830?lardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan zaman dilimine yayılan ve literatürde İngiliz Tarihçi Okulu olarak geçen düşünce okulunu oluşturan isimlerin, iktisat bilimi ve yöntemi konularındaki görüşlerini açıklıyor ve bu isimlerin, bir bilim dalı olarak iktisat tarihinin temelini atmalarını inceliyor. Kurmuş kapsamlı çalışmasında, günümüz iktisat tarihinin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu dalın nasıl oluştuğunun ve hangi düşünce temellerine dayandığının izini sürüyor.

(*) Bu çalışma, iktisat tarihinin bir bilim dalı olarak nasıl ortaya çıktığını incelemektedir. 1830’lardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan bir zaman dilimi içine yayılan ve literatürde İngiliz Tarihçi Okulu adı verilen düşünce okulunu oluşturan kişilerin iktisat bilimi ve yöntemi konularındaki görüşlerinin açıklanması ve eleştirilmesi bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır.
Böyle bir konunun incelenmesinin neden önemli olduğu sorusuna şu cevap verilebilir: Her bilim dalının tarihinin araştırılması bu bilim dalının bugüne nasıl geldiği, hangi aşamalardan geçtiği bu aşamalarda hangi teorik, pratik ve kurumsal engellerle karşılaştığı, hangi bilim dallarından etkilenip hangilerini etkilediği gibi konularda aydınlatıcı bilgiler sağlayabilir. İktisat tarihinin iktisadî düşünce tarihi açısından incelenmesi bu bilim dalının nüvesinin nasıl oluştuğu, hangi düşünce temellerine dayandığını ortaya koyabileceği gibi iktisat ve tarih bilimleri ile olan karşılıklı etkileşmesini de açıklayabilir.
Bu çalışmada bu etkileşmenin iktisat ile ilgili olan yönünün ağır bastığını belirtmek gerekir. Her ne kadar, yeri geldikçe, tarih bilimi ile olan ilişkilere değinilecekse de çalışmanın asıl ağırlık noktası iktisat ve iktisat tarihi arasındaki ilişkilerdir.
İktisat tarihinin tarihi konusundaki bu özgün uzmanlık çalışması, “Türkiye’de Neoliberalizm” başlığını taşıyan geniş ve ilgi çekici önsözle sunulmaktadır. (*) Tanıtım Yazısı

Kitabın Künyesi
Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu
Orhan Kurmuş,
Yordam Kitap,
iktisat,
1. Baskı,
Ekim 2009,
256 sayfa

Orhan Kurmuş ‘un Hayatı
1946 yılında Milas’ta doğdu. 1968 yılında ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nden mezun oldu. Londra Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1983 yılı başına kadar ODTÜ’de öğretim üyeliği yaptı. O yıl, YÖK’ü protesto etmek için 11 arkadaşıyla birlikte üniversiteden istifa etti. 2002 yılında emekli olana kadar çeşitli bankalarda çalıştı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here