Bir Siyaset Tarzı Olarak Alevi Katliamları – Mehmet Bayrak

Araştırmacı-yazar Mehmet Bayrak elimizdeki kitabında, Alevi toplumunun İslam halifeliğinden bugüne maruz kaldığı katliamları irdeliyor. Çalışmasına İslam halifeliği, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Alevi muhalefeti ve Alevilere uygulanan katliamlarla başlayan Bayrak, bu topraklardaki Kızılbaş/ Alevi düşmanlığının ve aydın kıyımının ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Bayrak devamında, Alevi katliamlarında derin devletin rolünü ve devletin, bizzat bazı Alevi önderlerini kullanarak bu toplumu ne şekilde asimile etmeye çalıştığını da sorguluyor. Kitapta ayrıca, Maraş katliamı için yakılmış bazı ağıtlara da yer veriliyor. (12.08.2011, Radikal Kitap Eki)

Kitabın Künyesi
Bir Siyaset Tarzı Olarak Alevi Katliamları
Mehmet Bayrak,
Özge Yayınları,
inceleme,
Temmuz 2011
552 sayfa

İçindekiler
İslam halifeliği, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde
Alevi Önderlikli Muhalefet ve Katliamlar
Bir Siyaset Tarzı Olarak Azınlık İnançlara Düşanlık
İran Diyarında Alevi (Hurufi, Kalanderi, Haydari, Notavi) Katliamları
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e “Kızılbaşlar”a Düşmanlıkta Ortaklaşma
Osmanlı’dan Günümüze Kızılbaş/Alevi Düşmanlığı ve Aydın Kıyımı
Cumhuriyet Döneminde Alevi Katliamları (Koçgiri, Dersim, Elbistan)
Kırıkhan, Malatya,Sivas, Maraş,Çorum, Madımak, Gazi
Dersim/Koçgiri’nin Efsanevi Şairi Alişer’in Ağıtlama Şiirleri
Alevi Asimilasyonunda ve Katliamlarında Devlet
İçtoros Kızılbaş Kürtleri’nde Ağıt Geleneği ve “Şin Kılamları”
Maraş Katliamı’ndan Kalan…(Bejan Matur)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here