Horasan Kimin Yurdu? – Faik Bulut

Horasan kimin yurdu? Mistifikasyon ve karacahillik zeminine oturmuş sağ kanat tarihçiliği şunu ileri sürer: ” Horasan, ezelden beri Türk yurdudur. Orada yaşayanlar öz Türklerdir. Sufilik ve Alevilik, Türk İslamının esasını teşkil eder. Alperen dervişler, Türklük ruhunu Anadolu’ya taşımış ve Türkçe’yi yaymak için gazavat yapmışlardır. Dolayısıyla Horasan Alevilerinin hepsi Türk oğlu Türktür. “

Böylesine büyük iddialara rağmen, Horasan tarihi üzerine Türkiye’de çok az çalışma yapılmıştır.

Bu kitap, Horasan tarihini irdeleyerek Türk Tarih Tezi ile Türk İslam Sentezi yandaşlarının bilimdışı iddialırını çürütüyor. Hosan’ın ezelden beri Türk yurdu olmadığını, orada yaşayan halkların da öz Türklük denen şeyi hiç tanımadığını ortaya koyuyor. Horasan’da yaşayan etnik kümelerin antikçağ, ortaçağ ve günümüz tarihine ışık tutan bu kitap; oradaki Türklerin, Kürtlerin ve Acemlerin serüvenini inceleyerek, gerçeği öğrenmek için bir fırsat sunuyor.
Çok merak edilen tarihi tahramanlardan, Ebu Müslim Horasani ile yandaşlarının isyanlarına ilişkin önemli veriler içeriyor. Anadolu Aleviliğinin önoluşumunu irdeliyor.

Belgelere dayanan bu kitabı bitirince, Horasan’ın kimin yurdu olup olmadığına siz karar verecek ve resmi olmayan tarih denemesi okumanın zevkine varacaksınız.
(Arka Kapak)

Kitabın Künyesi
Horasan Kimin Yurdu?
Faik Bulut
Berfin Yayınları / Araştırma – İnceleme Dizisi
Yayın Yönetmeni : İsmet Arslan
Kapak Düzeni : Mehmet Özalp
İstanbul, 2009, 2. Basım
230 s.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here