Ali’siz Alevilik / İslam’da Özgürlük Arayışı 1 – Faik Bulut

Ali’siz Alevilik; Türkiye’de Aydınlanma ile Şeriatçılık arasındaki fikirsel ve ideolojik mücadelede turnusol kâğıdıdır, köşe taşıdır. Aleviliğin ilk kaynaklarını, tarihsel köklerini, dış etkilerini, Arap-İslam, Türk-İslam, İran-İslam dünyasındaki oluşum ve gelişimini irdeliyor.
Alevi fikriyatının ‘Türklük veya Kürtlük’le özdeşleştirilmesini eleştiriyor. Aleviliği, Türk-İslam sentezi çerçevesinde Sünnileştirmeye çalışan görüşleri teşhir ediyor.
Aleviliğin ‘İslam Dışı’ bir inanç, kültür ve yaşam tarzı olduğunu savunuyor. Genelde; Alevilik konusunda yazanların çoğu, bilimsel kafayla değil, inancın baskısı altında fikir üretiyorlar.
Atadan dededen kalma menkıbeleri bilimsel veri diye sunuyorlar. Bu tip yazarlar ‘Kerbala Kompleksi’nden kurtulabilmiş değiller. Oysa Alevileri Aydınlanmaya götürecek yol ‘Kerbela İntikamcılığı’ değil. Şeriatçılığa ve irticanın her türüne; açık, bilimsel ve çağdaş tavır almaktan geçer.
Kitap, Alevilerin kafasındaki Hz. Ali imajını zedelemeden, Gerçek Ali ie Efsane Ali arasında net bir çizgi ortaya koymaktadır.
Bu yüzden, ilk baskısı kısa zamanda tükenen kitap, hâlâ gündemdedir ve Alevilikle ilgili tartışmaların odağında bulunuyor. (Tanıtım Yazısı)

?Ali’siz Alevilik?, hem tarih boyunca Aleviliği Sünnileştirmeye (veya Şiileştirmeye) çalışmış siyasal İslamcıların, hem de bilimsel olarak ispatlanamaz bir yaklaşımla Aleviliğin Ali-Muaviye arasındaki çatışma üzerinden oluştuğu iddiasındaki Alevilerin, infial düzeyindeki ortak tepkisiyle karşılandı. Pekçoğu spekülatif karakterli ama oldukça etkili olan bu saldırı sonucunda Kitap, içeriğindeki ciddi bilgiler ve dikkate değer irdelemelerini, ona gereksinimi olan kesimlere ulaştırabilmekten uzak kaldı. Sonuçta kitabın içeriği, çok miktarda ve spekülatif düzlemde atıfta bulunulan isminin kötü şöhretinde ezildi.
Oysa F. Bulut, İslam’ın egemen Sünni ve Şii kollarının baskısıyla oluşmuş geleneksel söylemin arka planına dair, ortalama okurun ulaşamayacağı bilgiler sunuyordu ?Ali’siz Alevilik? ile. Ancak Sünni egemen ideolojinin kuşatıcı etkisine karşı ?İslam içi?lik zırhını gerçeklere tercih edenler, kitabın bu niteliğini görmek bile istemediler. Bu bağlamda yanlış isim seçiminin de katkısıyla, sanki kitabın özünün, Aleviliği Ali’sinden koparmak olduğunu söyleyerek bir saldırı nesnesine dönüştürdüler.
Şeriata karşı aydınlanmacı bir öze sahip olan ?Ali’siz Alevilik?, bizi öncelikle, Alevi inancın Arap tarihiyle ilişkilendirilen öğelerine dair ciddi bir arka plan bilgisiyle donatıyor. Ve bunları takiben, herbiri ciddi dayanaklara sahip üç temel iddiada bulunuyor: 1- Alevilik, bize ezberletildiği gibi İslam içi bir değil, ibadet ve kültürüyle İslam dışı bir inançtır. İslam tarih ve uygarlığının bir parçası olmakla birlikte İslam teolojisi ve şeriatının özü veya bir kolu değildir. 2- Şii tarih anlayışının etkisiyle Aleviliği, iktidardan alaşağı edilmiş ?hakiki İslam? olarak yorumladığımız taktirde, Aleviliğin süregelen asimilasyonuna yedeklenmemiz kaçınılmaz. 3- Alevilik tek bir etnisitiye indirgenemez; dolayısıyla “Alevilik Türklüktür ya da Kürtlüktür veya Araplıktır” türünden iddialar bilimsel değil milliyetçi-ideolojik bakışlardır.
Erdoğan Aydın, 3 Şubat 2007 www.hacibektaslilar.com

Ali’siz Alevilik / İslam’da Özgürlük Arayışı 1
Faik Bulut
Berfin Yayınları
496 sayfa, Baskı Tarihi: 1998

Faik Bulut’un Hayatı
1950’de Kars’ta doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü öğrencisiyken okulu terk etti ve 1972’de Suriye üzerinden Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarına katıldı. Kendisini anlatırken, “Deniz Gezmiş’lerin efsanesiyle büyüdüm, Dev-Genç çatısı içinde yer aldım, Aydınlık geleneği içinde yer aldım” diyerek referanslarını sergileyen Faik Bulut, İsrail askerlerinin bir operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilip tutuklandı. İsrail’in FKÖ kampına yönelik 1973 operasyonu sırasında kampta bulunan ve aralarında Bora Gözen’in de bulunduğu 8 kişilik Aydınlıkçı grup operasyon sırasında öldürülürken beş kurşunla yaralanan Faik Bulut sağ olarak ele geçirildi. Ele geçirilen Bulut MOSSAD tarafından 20 gün sorgulandıktan sonra İsrail yargı organları tarafından hapis cezasına çarptırıldı ve 1980’e kadar ceza evinde kaldı. Bulut, 7 yıl 2 ay İsrail’de tutuklu kaldı. Bulut, yazar olarak hayatını sürdürüyor. Faik Bulut Filistin de kaldığı sürede anadili Kürtçe dışında Arapça, İbraniceyi öğrendi. Bunların dışında İngilizce, Fransızca ve Farsça biliyor.

Eserleri
El Kaide’nin Sırları
İslam Komüncüleri
Kürt Dilinin Tarihçesi
Arapların Gözüyle Irak İşgali
Hasan Sabbah Gerçeği
Ordu ve Din
Şeriat ve Siyaset – Küresel Çağda İslam 3
Kadın Ve Tesettür
Batı ve Laiklik – Küresel Çağda İslam 1
Filistin Rüyası
Filistin İntifada Dersleri
Devletin Gözüyle Kürt İsyanları
Dersim Raproları
Dar Üçgende Üç İsyan
Türk Basınında Kürtler
Kürt Sorununa Çözüm Önerileri
Ortadoğu’nun Solan Renkleri
Şeriat Gölgesinde Cezayir
İslamcı Örgütler
Tarikat Sermayesi
İslam’da Cinsel Büyüler
Kod Adı Hizbullah
Kim Bu Fethullah Gülen
Ebu Müslim Horasani
İttihat ve Terakki’de Milliyetçilik
Din ve Kadın Tartışmaları
Ordu ve Din
Horasan Kimin Yurdu
Ali’siz Alevilik
Ehmede Hani’nin Kaleminden Kürtlerin Bilinmeyen Dünyası
Türk ve Kürt Solu’nun sınır ötesinde kalmış tarihi belgeseli
Suriye sınırında devrimciler, kaçakçılar
Kürt “kuryeler” ve Kürt Dağı
Abu Cihad’la buluşma
Arafat’ı kızdıran sürpriz karşılaşma
Şam’da Türkiyeli devrimcilerin yaşamı, Mihri Belli olayı
Teslim Töre ile otobüs durağında bir gün
Cengiz Çandar’ın gerçek yüzü
Beyrut’ta yaşayan “Dersim Sürgünleri”
Nahr el Bared kampına 300 İsrail komandosunun baskını
8 Türkiyeli devrimcinin şehit oluşu
20 İsrail askerinin öldürülüşü
İsrail zindanlarında yedi yıl
Devrimcileri savunan Yahudi kadın avukat
İsveçli gönüllü hemşireler, bir Kürt’le evlenen Yahudi kadın
İsrailleşmiş Bedeviler, “casus” Dürziler, İsrail yanlısı Filistinliler
Hapisteki Filistin örgütleri, Japon Kızıl Ordusu, Baader Meinhof
Zindandaki Ağrılı Kürt
İşkencenin günlüğü, grevler, direnişler, casuslar, eroinciler ve ihbarcılar
İdi Amin, Moşe Dayan, Golda Meir skandalı
MOSSAD’ın öldürücü bilmecesi, İntifada Tohumları
Türkiye Solu’nun Filistin’de gömülü anıları
12 Mart’ta son 68’liler
Ankara Beşevler’de “Şafak” örgütü
Gazi Eğitim’de “Kızıldere” kavgası
Boğaziçi uçağını kaçıranların bilinmeyen yönü
Malatya-Antep-Maraş üçgeninde “Kızıl Üs” çalışmaları
“Musa” kod adlı Kaypakkaya ile iki dönem

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here