İslam Komüncüleri / İslam’da Özgürlük Arayışı 2 – Faik Bulut

?İslamda Özgürlük Arayışları? dizisinin ikinci kitabı olan ?İslam Komüncüleri? isimli çalışma, Anadolu, Horasan, Mezopotamya ve Akdeniz kıyısındaki muhalif inancın siyasal-felsefi ve tarihsel süreç içinde nasıl bir seyir izlediğini gösteriyor. Materyalist tarih anlayışının, “Ortaçağ’daki bütün sınıfsal mücadeleler dinsel ve mezhepsel söylemlerle yürütülmüştür” projektörüyle, İslam coğrafyasındaki ezilenleri anlatıyor bize.
?İslam Komüncüleri?, 1990’lara kadar şeriatçı ve Türkçü çevrelerin tekelinde kalmış İslam tarihi araştırmalarına karşı tez üreten, bu anlamda resmi ve gerici tarih anlayışına alternatif bir araştırma. Şimdiye kadar İslam tarihini ” barışçı ve hoşgörülü, dikensiz bir gül bahçesi?, ?sınıfsız ve kaynaşmış müminler cemaatinin tarihi” gibi göstermeye çalışan; İslam coğrafyasındaki sınıf mücadelelerini, materyalist eğilim ve yorumları, devrimci hareketleri hep sümen altı eden İslamcı tarih yazarları ve şeriatçılara karşı, gerçeklerin hiç de böyle olmadığını göstermesi bakımından bilgi dolu ve öğretici bir inceleme örneğidir ?İslam Komüncüleri?.

Kitabın özel olarak Aleviler açısından da büyük önemi var: Çünkü Aleviliğin, Ali-Muaviye çatışması, Kerbela Faciası, Horasan Erenleri, Bektaş-ı Veli, Şah İsmail gibi şahsiyet ve olaylarla başlayıp bitmediğini, onun oluşum kaynaklarında hem etnik hem coğrafi hem de inançsal anlamda çok daha geniş bir evren bulunduğunu gösteriyor. Bu kitapta Aleviliğin, bilinegelenden çok daha zengin olan tarihi-coğrafi köklerinin Mezopotamya, Basra, Mısır, Kuzey Afrika ve İrani kök ve katkılarını öğreniyoruz. Tarihi, felsefi ve inançsal köklerini Horasan erenleri, Erdebil Ocağı gibi bilinen yerlerle sınırlı tutan bir Alevilik algısının eksik ve günümüz milliyetçi manipülasyonlarına açık bir algı olduğunu göstermesi açısından da kitap özel bir önem taşıyor.

?İslam Komüncüleri?nde, Batîni düşüncenin tarihsel kökleri, fazilet toplumu ütopyasının gelişimi, kömüncü hareketin içindeki büyük örgüt adamı ve bilge insan Hallac-ı Mansur’u ve tarihte ilk ansiklopedistler olarak bilinen İhvan-ül Safa hareketi hakkında ayrıntılı bilgileri buluyoruz. Asıl önemlisi Alevi inancını, gerçekte İsmaili gelenekle felsefi-teolojik birlikteliğine rağmen, Şii söylemin etkisiyle, gerçekte kendisinden kökten farklı olan Şii Musa Kazım soykütüğüne bağlama girişiminin şizofrenik karakterini sorgulamak açısından da kitap büyük bir önem taşıyor.

Daha önemlisi Kitap, Ortaçağ İslam coğrafyasındaki komünal toplulukların ve devrimci isyanların sadece Baba İshak-Baba İlyas, Şahkulu, Şeyh Bedrettin gibi hareketlerden ibaret olmadığını; anılan hareketlerden yüzlerce yıl önce benzeri ve çok daha kapsamlı pratiklerin yaşandığını gösteriyor. Bu kitap özgülünde incelenen Karmatilerin, çok uzun dönem ayakta kalan ve Şeyh Bedreddin’in tasarladığından daha ileri komünal bir toplum kurarak Abbasi despotizmine kök söktürdüklerini göstermesi bakımından Kitap, Türkçe literatürdeki ilklerden biridir.
Erdoğan Aydın, 3 Şubat 2007 www.hacibektaslilar.com

Bugüne kadar okutulan İslam tarihi, tek yanlı ve çarpıktır. Ortodoks Sünniliğin gizlediği ve çarpıtarak sunduğu İslamiyet’in arka baçesinde yüz çiçek yan yana açmıştır. Bilim, felsefe, mantık, devrimcilik, ilericilik, isyan ruhu, örgütlülük bu bahçenin verimli serasında doğmuştur.
Gizlenen tarihin en önemli yanı, Ortaçağ’daki devrimci köylü hareketleridir. Özgürlük, eşitlik ve adalet sloganıyla ortaya çıkmış; sayı 400 bini bulan isyancıyı ardından sürüklemiştir. Eşitlikçi temelde, 150 yıl yaşayan komünal cumhuriyetler kurmuştur. Irak, Suriye, Horasan, İran, Yemen, Mısır ve Fas’ta onyıllarca yaşama şansı bulmuş, Aleviliğin önünü açmıştır. Şeyh Bedreddin hareketinden yüzyıllarca önce, ‘her şey ortak; yarin dudağı bile’ demiş; ‘herkesten gücüne göre, herkese ihtiyacına göre’ kuralını hayata geçirmiştir. Karmati hareketinin damgasını taşıyan bu gizli tarihte, dönemin gizemli ve efsanevî akımı, İhvan-ül Safa’ya ilişkin yepyeni veriler bulmak mümkün.
Anlayışları, dünya görüşleri, örgütlenme tarzlarıyla günümüz devrimci hak hareketlerine ışık tutan Karmati tarihini ilgi ve merakla okuyacaksınız. (Tanıtım Yazısı)

İslam Komüncüleri / İslam’da Özgürlük Arayışı 2
Faik Bulut
Berfin Yayınları
215 sayfa, Baskı Tarihi: 1998

Faik Bulut’un Hayatı
1950’de Kars’ta doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü öğrencisiyken okulu terk etti ve 1972’de Suriye üzerinden Lübnan’daki Filistin Kurtuluş Örgütü kamplarına katıldı. Kendisini anlatırken, “Deniz Gezmiş’lerin efsanesiyle büyüdüm, Dev-Genç çatısı içinde yer aldım, Aydınlık geleneği içinde yer aldım” diyerek referanslarını sergileyen Faik Bulut, İsrail askerlerinin bir operasyonuyla yaralı olarak ele geçirilip tutuklandı. İsrail’in FKÖ kampına yönelik 1973 operasyonu sırasında kampta bulunan ve aralarında Bora Gözen’in de bulunduğu 8 kişilik Aydınlıkçı grup operasyon sırasında öldürülürken beş kurşunla yaralanan Faik Bulut sağ olarak ele geçirildi. Ele geçirilen Bulut MOSSAD tarafından 20 gün sorgulandıktan sonra İsrail yargı organları tarafından hapis cezasına çarptırıldı ve 1980’e kadar ceza evinde kaldı. Bulut, 7 yıl 2 ay İsrail’de tutuklu kaldı. Faik Bulut, Filistin de kaldığı sürede anadili Kürtçe dışında Arapça, İbraniceyi öğrendi. Bunların dışında İngilizce, Fransızca ve Farsça biliyor. Bulut, yazar olarak hayatını sürdürüyor.

Eserleri
El Kaide’nin Sırları
İslam Komüncüleri
Kürt Dilinin Tarihçesi
Arapların Gözüyle Irak İşgali
Hasan Sabbah Gerçeği
Ordu ve Din
Şeriat ve Siyaset – Küresel Çağda İslam 3
Kadın Ve Tesettür
Batı ve Laiklik – Küresel Çağda İslam 1
Filistin Rüyası
Filistin İntifada Dersleri
Devletin Gözüyle Kürt İsyanları
Dersim Raproları
Dar Üçgende Üç İsyan
Türk Basınında Kürtler
Kürt Sorununa Çözüm Önerileri
Ortadoğu’nun Solan Renkleri
Şeriat Gölgesinde Cezayir
İslamcı Örgütler
Tarikat Sermayesi
İslam’da Cinsel Büyüler
Kod Adı Hizbullah
Kim Bu Fethullah Gülen
Ebu Müslim Horasani
İttihat ve Terakki’de Milliyetçilik
Din ve Kadın Tartışmaları
Ordu ve Din
Horasan Kimin Yurdu
Ali’siz Alevilik
Ehmede Hani’nin Kaleminden Kürtlerin Bilinmeyen Dünyası
Türk ve Kürt Solu’nun sınır ötesinde kalmış tarihi belgeseli
Suriye sınırında devrimciler, kaçakçılar
Kürt “kuryeler” ve Kürt Dağı
Abu Cihad’la buluşma
Arafat’ı kızdıran sürpriz karşılaşma
Şam’da Türkiyeli devrimcilerin yaşamı, Mihri Belli olayı
Teslim Töre ile otobüs durağında bir gün
Cengiz Çandar’ın gerçek yüzü
Beyrut’ta yaşayan “Dersim Sürgünleri”
Nahr el Bared kampına 300 İsrail komandosunun baskını
8 Türkiyeli devrimcinin şehit oluşu
20 İsrail askerinin öldürülüşü
İsrail zindanlarında yedi yıl
Devrimcileri savunan Yahudi kadın avukat
İsveçli gönüllü hemşireler, bir Kürt’le evlenen Yahudi kadın
İsrailleşmiş Bedeviler, “casus” Dürziler, İsrail yanlısı Filistinliler
Hapisteki Filistin örgütleri, Japon Kızıl Ordusu, Baader Meinhof
Zindandaki Ağrılı Kürt
İşkencenin günlüğü, grevler, direnişler, casuslar, eroinciler ve ihbarcılar
İdi Amin, Moşe Dayan, Golda Meir skandalı
MOSSAD’ın öldürücü bilmecesi, İntifada Tohumları
Türkiye Solu’nun Filistin’de gömülü anıları
12 Mart’ta son 68’liler
Ankara Beşevler’de “Şafak” örgütü
Gazi Eğitim’de “Kızıldere” kavgası
Boğaziçi uçağını kaçıranların bilinmeyen yönü
Malatya-Antep-Maraş üçgeninde “Kızıl Üs” çalışmaları
“Musa” kod adlı Kaypakkaya ile iki dönem

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here