Çocuk İşçiler / Çarpık Gelişen Bedenler – İzzet Duyar, Barış Özener

Yeni binyılın eşiğinde çocuk emeğine ilişkin yapılan değerlendirmelerin sonuçları pek iç açıcı görünmüyor. İncelemeler, çocukların, başta az gelişmiş ekonomiler olmak üzere tüm toplumlarda yaygın biçimde çalıştırıldığını ortaya koyuyor. Bünyeleri tam anlamıyla oturmadan fiziksel yüklenmelere maruz kalan çocukların “çarpık” bir bedene sahip oldukları görülmekte, bu da “çocuk emeği”nin önüne geçilmesi gereken toplumsal bir yara olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Bu kitapta, sayıları yüz milyonlara ifade edilen körpe bedenlerin çalışma koşullarından nasıl etkilendiği sorusuna cevap aranmaktadır. Bunun yanı sıra, dünyada ve Türkiye?de çocuk emeğinin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu da tartışılmaktadır. Bu kitap, çalışan çocukların sorunlarını ve bedensel gelişimlerini ele alan, şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biridir.

Kitabın Künyesi
Çocuk İşçiler / Çarpık Gelişen Bedenler
İzzet Duyar, Barış Özener
Ütopya Yayınevi
1. Basım: Mart 2003
222 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Araştırmalar, Emek Tarihi / Teori, İnceleme
Türkiye?de Çocuk Emeği – Derleyen: Kemal İnal

Çocuk emeği çoğu ülkede hâlâ yaygın bir olgu, hem de onca önleme rağmen. Madencilikten fuhşa, sokak satıcılığından çıraklığa değin her...

Kapat