Çocuk Odaklı Habercilik – Derleyen: Sevda Alankuş

Dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturdukları halde, medyanın kapsadığı konuların yüzde beşinden azı çocuklarla ilgili. Medya çocukları haber konusu yaptığında ise, bu “çocuk fuhuşu, organ kaçaklığı, yakınlar tarafından cinsel taciz, babanın ya da öğretmenlerin cinsel tacizi” gibi konularda oluyor. Türkiye’deki durum da bundan farklı değil. O halde yaygın medyanın çocuklar söz konusu olduğunda yaptığı iki önemli genel-geçer hak ihlali var.

Çocuk Odaklı Habercilik, çocuk hak ihlallerini konu edinen ve takip eden, çocukları görünür kılan, bunu yaparken de çocuk haklarını ihlal etmeyen ve çocuklarla ilgili omayan haberleri bile çocuk merkezli kılan bir haberciliği öneriyor.

Kitabın Künyesi
Çocuk Odaklı Habercilik
Derleyen: Sevda Alankuş
Yazarlar: Ragıp Duran, Gülgün Erdoğan, İncilay Cangöz, Kemal Özmen, Yasemin Onat, Seda Akço, Serdar Değirmencioğlu, Erhan Üstündağ, Ahmet Şık, Ezgi Koman, Sema Hosta
Yayınevi: BİA
Yayın Tarihi: Eylül 2005
302 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Medya
Edebiyat ve Medya / Kitaptan Ekrana Edebiyat – Gürsel Aytaç

"Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve etki gücünün anlaşılması, özellikle 1980'li yıllardan başlayarak yoğunlaşan medya teorileri araştırmalarına neden oldu. Amerikalı araştırmacıların...

Kapat