Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi – Erdal Erzincan

Erdal Erzincan, yeni çıkardığı ‘Çocuklar için Temel Bağlama Eğitimi’ kitabının önsözünde öğretmenlere, öğrencilere ve velilere seslendi:

“Ağaç yaşken eğilir”, “Demir tavında dövülür” Kuşkusuz hepimizin aşina olduğu yukarıdaki atasözleri verimli bir eğitimin güçlü birer formülüdür aynı zamanda. Zira bu formülün geçerliliği çağlar boyunca sayısız deneyimlemeler neticesinde ortaya konulmuştur. Mesleğinde yetkin, farklı alanlardaki nice usta bu formülden aldıkları ilhamla, küçük yaşta seçtikleri çıraklarına meslekî sırlarını aktarma gereğini duymuşlardır. Nitekim başarılı sanatçıların büyük bir bölümünün yaşam öykülerinde de bu vurgulamalara sıkça yer verilmektedir. İşte elinizdeki bu kitap, yaşadığımız toprakların en yaygın geleneksel çalgısı olarak kabul görmüş olan bağlamanın sahip olduğu paha biçilmez zenginliklerini, küçük parmaklarla buluşturmayı hedeflemektedir. Modern yaşam anlayışı ve onun acımasız dayatmaları ne yazık ki böyle bir hedefin önünde en büyük engel olarak durmaktadır. Yine de şu bir gerçek ki modern yaşam nice yerel çalgıları yok etmesine rağmen, bağlamanın yaşamasına ve günden güne gelişmesine karşı duramamıştır. Bu doğrultuda, geleneğin gücüne kulak vererek, tarihsel süreç içerisinde bağlama ile çocuk arasındaki kuvvetli ilişkinin değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Modern yaşam öncesinde usta çırak geleneği ile varlığını sürdüren bağlama, bu süreçle birlikte akademik eğitim yoluna girmiştir. Özellikle Cumhuriyet sonrasında hız kazanan bu eğitim yöntemi ile bağlama, günümüzde de varlığını çeşitli kurumlar aracılığı ile sürdürmektedir. Bu çerçevede çalgının eğitimi için birçok metot çalışmaları yapılmış ve her geçen gün bağlamanın biraz daha yaygınlaşması sağlanmıştır. Ancak yapılan bu çalışmaların neredeyse tamamı sadece yetişkinler dikkate alınarak yapılmış ve ne yazık ki bağlamayla bağ kurmak isteyen çocuklar çoğunlukla dikkate alınmamıştır. Neredeyse bütün eğitim kurumlarında, çocuklar yetişkinlerle birlikte eğitime zorlanmıştır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu zorunluluk çocukların motivasyonunu olumsuz yönde etkilemiştir. Oysa iyi enstrüman çalabilmenin ön koşulu çok küçük yaşlarda onunla bağ kurabilmekten geçer. Nitekim dünyadaki farklı enstrümanların en iyi icracıları da küçük yaşlarda bu tercihi yapmışlar ve başarının anahtarını elde etmişlerdir. Erdal Erzincan önsöze şöyle devam etti;

Değerli öğretmenler, elinizdeki bu kitap kolaydan zora bir anlatımla 7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanmıştır. Belirtilen sıra ile eğitimin verilmesinin yanı sıra eserlerin kolay algılanması için işitsel çalışmaların mutlaka yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalar, eserlerin künyelerinde yer alan yöre ve kaynak kişiler dikkate alınarak yapılmalıdır. Aynı şekilde bunlar yöre ve kaynak kişilerle müzikal akrabalığı olan farklı icra örnekleriyle de mutlaka desteklenmelidir. Ayrıca eserlerde ve alıştırmalarda belirtilmiş olan metronoma uygun çalışılması yerinde olacaktır. Kuşkusuz bu sistemle disipline edilmiş bir çalışma, öğrencilerin başarı grafiğine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Değerli öğrenciler, kitapta yer alan repertuvar ve alıştırmalar özellikle siz çocukların ruh dünyasına uygun olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sizlerle aynı yaş grubunda yer alan birçok öğrenci üzerinde daha önce uygulanmış ve bu yolla eksikleri giderilerek elinize ulaşmıştır. Eğitmen rehberliğinde yapılacak disiplinli bir çalışma başarı odaklı sonuç için yeterli olacaktır. Değerli veliler, yapılan araştırmalar, sağlıklı toplum yapısının büyük oranda sanata dokunan çocuklarla mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. Yine bu kapsamda yapılan araştırmalarda, sanatla belli bir yakınlığı olan çocukların, sosyal iletişimi kuvvetli, empati duygusu gelişmiş, ruhen sağlıklı ve manevi değerlerine oldukça bağlı oldukları anlaşılmıştır. Öte yandan bu kapsamda yapılan araştırmalarda ortaya çıkan diğer bir veri ise sanatsal etkinliklerin, eğitimdeki diğer alanlara da olumlu etki bıraktığı yönündedir. Yapılan bu çalışma, eksik kaldığı düşünülen boşluğun doldurulması amacına yönelik olarak küçük de olsa bir adım niteliği taşımaktadır. Farklı alanlardaki benzer çalışmalardan alınan güç, bu çalışmanın önündeki engellerin kalkmasını sağlamıştır. Bu vesileyle kitabın ortaya çıkmasını kolaylaştıran tüm araştırmacı ve eğitmenlere ayrıca manevi çalışmalarıyla her daim desteklerini hissettiğim aileme ve dostlarıma sonsuz teşekkürler.


Kitabın Künyesi
Çocuklar İçin Temel Bağlama Eğitimi
Erdal Erzincan
Temkeş Müzik
Basım Tarihi : Nisan 2021
Sayfa Sayısı : 176


Gezici bağlama atölyesi
Gezici Bağlama Atölyesi Erdal Erzincan tarafından 2018 yılında kurulmuştur. Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde yaşayan yaklaşık 300 kişi arasından seçilen 25 çocukla başlatılan gönüllülük esasına dayalı bir eğitim modelidir. Her ilde asistan eğitmenler aracılığıyla sürdürülen bu çalışma, ayda bir defa da Erdal Erzincan’ın katılımıyla bölge sınırları içinde tespit edilen bir köyde yapılmaktadır. Toplu çalışmaların hepsinin farklı bir köyde yapılmasından yola çıkılarak proje Gezici Bağlama Atölyesi olarak adlandırılmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here