Darvin – Galip Ata

“Galip Ata’nın “Darvin” kitabı önemini yalnızca bilimsel içeriğinin sağlamlığı ve bilim tarihimiz açısından ilk olmasından değil, devletin milli eğitim politikasının izlediği dolambaçlı yolları göstermesinden de almaktadır. Maarif Vekaleti yayını olarak 1931’de bu popüler Darwin biyografisi basılırken, yaratılışçılığın 12 Eylül 1980 darbesi ardından kurumlaşan bağnazlığın ve totaliterliğin verdiği imkanla 1985 yılında yine devlet tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nca resmen ders kitaplarına sokulmaya başlanılması ülkemizdeki yönelimleri belirleyen siyasetin tarihi açısından da oldukça önemlidir. Galip Ata’nın “Darvin” biyografisinin, yayımlanmasının ardından geçen tam seksen yıl sonrasının Türkiye’sindeki bilim eğitimi politikasındaki tehlikeli deformasyona çekeceği dikkatin, bu küçük ama değeri boyundan hayli büyük kitabın sayfalarını hazmedecek olan ilgili ve kaygılı okurun alacağı en önemli kazanç olacağını da hemen belirtelim.”
Ergi Deniz Özsoy
(Önsöz’den)

Kitabın Künyesi
Darvin
Galip Ata
Yayına Hazırlayanlar: Emrah Maraşo, Kemal Şenoğlu
Bilim ve Ütopya Kitaplığı / Bilim Dizisi
İstanbul, Nisan 2011, 1. Basım
80 sayfa

Yorum yapın

Daha fazla Bilim, Evrim Kuramı
Evrenin Oluşumu – Henri Laborit. Bilgiyle düşü, bilimle şiiri birleştirebilen aydınlatıcı bir kitap.

Madde dünyası, taşların, ağaçların, yaprakların, dalların, hayvanlarla insanların, gördüğümüz, dokunduğumuz, kokusunu aldığımız, sesini işittiğimiz her şeyin dünyası nedir acaba? Neden...

Kapat