Dilsizler konuşacak ve sağırlar işitecekler – Florence Nightingale

florence_nightingale (1)Dünyanın en ünlü hemşiresi Florence Nıghtingale. çok sevdiği bu ülkeye hiç seyahat edememiş olsa da, doksan yıllık ömrünün büyük bir kısmım Hindistan’a adadı.

Florence hasta bir hemşireydi. Kırım Savaşı’nda tedavisi mümkün olmayan bir hastalık kapmıştı. Ancak Londra’daki odasından Britanya kamuoyuna Hindistan gerçekliğini anlatmak isteyen sonsuz sayıda makale ve mektup kaleme aldı:

“Açlık çekenlere karşı emperyal kayıtsızlık üzerine: Fransa- Prusya Savaşı ‘ndakinden beş misli fazla ölüm. Hiç kimse olaym ciddiyetinin farkında değil. Nüfusunun öçte birinin tarlaları kemikleriyle beyazlatmasına kasten izin verildiğinde, Orissa ‘da çekilen açlıkla ilgili hiçbir şey söylemedik.”

“Kırsal mülkiyet üzerine: Tambur kendisine sorulması için para öder. Yoksul köylüyse kendi yaptığı her şey için ödediği gibi bir de, büyük toprak sahibinin yapmadığı veya yoksul köylünün onun yerine yapması için yaptığı her şey için para öder.”

“Hindistan’daki İngiliz adaleti üzerine: Bize diyorlar ki, yoksul köylünün kendisini savunmak için Ingiliz adaletine sahip olduğu söyleniyor. Gerçek böyle değil. Hiç kimse kullanamadığı bir şeye sahip değildir.”

“Yoksulların sabrı üzerine: Tarımsal isyanlar Hindistan’ın tamamında gündelik, sıradan olaylara dönüşebilir. Bu milyonlarca sessiz ve sabırlı Hintlinin sonsuza kadar sessizlik ve sabır içinde yaşayacağına dair elimizde hiçbir garantimiz yok. Dilsizler konuşacak ve sağırlar işitecekler.”

Aynalar, Eduarda Galeano
Türkçesi: Süleyman Doğru, Sel Yayıncılık, sayfa 233

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here