Emek ve Siyaset – Ali Rıza Güngen, Fuat Ercan, Özlem Tezçek, Özgür Biçer ve Yasemin Özgün

Türkiye?nin çeşitli üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Küçüksuyu Grubu?nun gerçekleştirdiği alternatif çalışmalardan ?Emek ve Siyaset?, emek ve siyaseti dünya ve Türkiye ölçeğinde eleştirel bir bakışla irdeliyor. AB?de emek üzerindeki yeni kontrol biçimleri; Türkiye?de yoksulluk; globalleşme ve sendikalar; demokratik konsolidasyon ve Türkiye?de seçkinci demokrasi tartışmaları; teknoloji ve değişen üretim ilişkileri ve Türkiye?de imalat sanayiinde emek ile sermaye arasında bölüşüm sorunu, kitaptaki makalelerin irdelediği konulardan.

( * ) Literatüre önemli bir katkıda bulunan çalışma, Nazım Hikmet’in bir şiiriyle açılıyor:

Yapıcılar türkü söylüyor,
Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.
Bu iş biraz daha zor.
Yapıcıların yüreği
Bayram yeri gibi cıvıl cıvıl,
Ama yapı yeri bayram yeri değil.
Yapı yeri toz toprak,
Çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur,
Ellerin kanar.
Yapı yerinde ne çay her zaman şekerli,
Her zaman sıcak,
Ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuşak,
Ne herkes kahraman,
Ne dostlar vefalı her zaman.

Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı.
Bu iş biraz daha zor.
Zor mor ama
Yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
Alt katlarında.
İlk balkonlara güneşi taşıyor kuşlar
Kanatlarında.
Bir yürek çarpıntısı var
Her putrelinde, her tuğlasında, her kerpicinde.
Yükseliyor
Yükseliyor
Yükseliyor yapı kan ter içinde.

Bu şiirin kolektif çalışmaya atfettiği anlamı yazarlardan dinleyelim: “Kapitalizmin güncel olarak geldiği bu aşamada artık sermaye yaşamın her alanındaki toplumsal ilişkileri artı-değer üretimine sevk edebilme gücüne ulaşmıştır. Dolayısıyla sermayenin artı-değer üretim alanları klasik fabrikanın fiziki duvarlarının ötesine geçmiş ve toplumsal yaşamın her bir parçası işlevsel olarak birer fabrika haline gelmiştir. Fabrikalaşma eğilimi (…) üniversitelerde de ortaya çıkmaya başlamıştır. (…) Üniversitelerin, akademisyenlerin ve dolayısıyla bilgi üretiminin günümüzde geldiği bu aşamada (…) Nazım Hikmet’in (…) şiiri derin bir anlam kazanmaktadır. Tüm zorluklarına rağmen yapı yerinin kolektif olarak yükseltilmesi mücadelesi (…) bizlerin çabalarını en güzel şekilde ifade ediyor.”

Bu bağlamda, çalışmada, ‘Avrupa Birliği’nde Emek Üzerindeki Yeni Kontrol Biçimleri ve Türkiye’deki Sendikaların Tepkileri’ (Şebnem Oğuz / Fuat Ercan), ‘Türkiye’de Kapitalizmin Güncel Analizine Yönelik Bir Deneme: Sınıf ve Elit Teorilerine Bütünsel Bakış’ (Özlem Tezcek / Fuat Ercan), ‘Teknoloji ile Değişen Üretim İlişkileri’ (Sinan Alçın) “Emek Piyasası İçin ‘İnsan Koleksiyonu’: Özel İstihdam Büroları” (Alp Tekin Ocak), ‘Türkiye’de İmalat Sanayiinde Emek ile Sermaye Arasında Bölüşüm Sorunu’ (Yüksel Akkaya) gibi, hem başlığıyla hem de içeriğiyle dikkat çeken metinler yer alıyor.
Ayrıca, metinlerin çeşitli tablo ve şekillerle desteklendiğini, birçok makalenin zengin bir kaynakça içerdiğini de belirtelim.
Özetle, “Emek ve Siyaset”, konuyla ilgilenen okuyuculara yeni perspektifler sunan, değerli bir kolektif emek ürünü olarak raflardaki yerini alıyor.

( * ) Yazan: Ertuğrul Cenk GÜRCAN
İstanbul – BİA Haber Merkezi
05 Haziran 2010

Kitabın Künyesi
Emek ve Siyaset
Hazırlayan: Ali Rıza Güngen,
Fuat Ercan, Özlem Tezçek,
Özgür Biçer ve Yasemin Özgün,
Dipnot Yayınları,
siyaset,
300 sayfa

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir