Faruk Nafiz Çamlıbel Hakkında Bilgi – Hazırlayan: Ayhan Hüseyin Ülgenay

Faruk Nafiz Çamlıbel / “Ahmet Faruk Çamlıbel”
Mayıs 1312 (1897 ) İstanbul doğumlu Baba adı; Süleyman Nafiz Ana adı; Fatma Rukiye evli iki çocuk babası ( Yelis 1936, İsmet 1934 ) İlk tahsilini Bakırköy Rüştiyesinde okudu Hadika – i Meşveret idadisinde bitirdi daha sonra Tıbbıye ye girdi iki sene okudu, ayrıldı. Fransız?ca biliyor Şair, Gazeteci, Öğretmen, Yazar, Oyun Yazarı, Milletvekili.

ÇALIŞMA HAYATI;
23.03.1924- 30.09.1925 Kayseri Lisesi Türkçe Muallimi, 08.01.1926 – 30.03.1926 İstanbul İmam Ve Hatip Mektebi Edebiyat Muallimi, 01.04.1926 – 30.08.1930 Ankara Erkek Muallim Mektebi Edebiyat Muallimi, 01.09.1930 – 02.09.1931 Ankara Muziki Muallim Mektebi Edebiyat Muallimi, 30.09.1931 – 12.10.1931 İstanbul Erkek Muallim Mektebi Edebiyat Muallimi, 13.10.1931 – 30.08.1932 İstanbul Pertevnihal Lisesi Edebiyat Muallimi, 01.09.1932 – 30.08.1933 İstanbul Erkek Muallim Mektebi Edebiyat Öğretmeni, 01.09.1933 – 30.09.1934 Vefa Lisesi Edebiyat Öğretmeni, 01.10.1934 – 24.07.1946 Kabataş Lisesi Edebiyat Öğretmeni, 25.07.1946 – 13.08.1948 İstanbul Milletvekili. Kendi İsteği ile emekli.

SANAT HAYATI;
Şiirlerini ilk dönemler de servet – i Fünun’cuların etkisi ile Aruz Vezni ile yazdı. Cumhuriyetten sonra Beş Hececiler ismi ile anılan gurup içinde yer aldı daha sonra tekrar Aruz Vezni ne döndü. İlk Şiiri 1913 Mayısında PEYAM GAZETESİ’NİN ilavesinde ” ESERLERİMİN RUHU ” isimli Şiiridir. 1914 yılında “SAAT ” isimli şiiri ÇOCUK DÜNYASIN?DA yayınlandı. Tıbbıye’de okurken şiirlerini yayınlamaya başladı okuldan ayrılarak askerliğini yaptı (1917-1918 ) askerden dönüşünde ATİ ve İLERİ Gazetelerinin Yazı Kurulunda bulundu ( 1918 ), İLERİ Gazetesinin temsilcisi olarak Ankara ya geldi ( 1922 ) Yenigün Gazetesine girdi ( 1923 ) Aynı sene Ankara?da bir şirketin idare meclisi üyesi oldu, Öğretmen oldu ( 1924 ) Gazeteciliği ve öğretmenliği beraber yürütmeye başladı, HAYAT ve TÜRK YURDU Mecmualarının müdürlüğünü yaptı ( 1926 ), TAVUS, YEDİGÜN, GÜNEŞ Gazetelerinde şiirleri ve yazıları yayınlandı, HAKİMİYET-İ MİLLİYE Gazetesinde fıkra yazarlığı yaptı, Ankara’da Erkek Muallim Mektebinde Öğretmenlik yaparken Maarif Vekili Mustafa Necati’nin başkanlığında ” ŞARK VİLAYETLERİNİ TETKİK HEYETİ ” İNDE görev alarak Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Erzurum, Kastamonu şehirlerini görme fırsatı buldu ( 1928 ) ANAYURT isimli bir dergi çıkardı ( 1933 ) Ramiz ve Cemal Nadir in çıkardığı AKBABA ve KARİKATÜR Dergilerinde ÇAMDEVİREN ve DELİOZAN takma isimleri ile yazıları yayınlandı ( 1937 ) HÜRRİYET Gazetesi 01.05.1948 tarihinde yayın hayatına başladı kurucu su Sedat SİMAVİ’NİN isteği üzerine iki sene müddetle ” İĞNEYLE KUYU KAZAN” takma ismi ile küçük fıkralar yazdı. 1946 yılında Demokrat Partiye girdi 1960 senesine kadar dört dönem İstanbul Milletvekili oldu 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinden sonra tutuklandı Haziran 1960 ? Eylül 1960 tarihleri arasında Yassı Adada kaldı. Yargılandı beraat etti Tutuklu kaldığı zaman içersinde RUBAİLER yazdı bu yazdıklarını daha sonra ZİNDAN DUVARLARI ismi ile kitap haline getirdi Behcet Kemal ile birlikte yazdıkları Onucu Yıl Marşı Cemal Reşit REY tarafından bestelendi AKIN isimli tiyatro oyunu 1973 yılında Devlet Tiyatrosunda oynandı. ( Ankara Büyük Tiyatro 05.10.1973 İstanbul 09.10.1973 tarihinden itibaren )
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL İzmir’den gemi ile çıktığı seyahatte gemi Fethiye?ye geldiği zaman kalp krizi geçirerek 08.11.1973 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

ŞİİRLERİNİ YAYINLADIĞI DERGİLER;
PEYAM-I EDEBİ ( 1913 – 1914 ), EDEBİYAT – I UMUMİYE MECMUASI ( 1916 – 1919 ), YENİ MECMUA ( 1918 ), ÜMİD MECMUASI ( 1919 – 1921 ), ŞAİR ( 1918 – 1919 ), BÜYÜK MECMUA ( 1919 ), NEDİM ( 1919 ), Birinci kitap ikinci kitap gibi isimlerle 8 kitap halinde yayınlanan ŞİİR- NESİR ve HİKAYE KİTAP?LARINDA ( 1920 – 1921 ), YARIN ( 192O – 1922 ), HAYAT MECMUASI (1926 ? 1928 )

BESTELENEN ŞİİRLERİ;
1 – Boğaz içi şarkısı 1936
2 – Nadide
3 – İlk göz Ağrısı 1922
4 – Cumhuriyetin Onuncu Yıl Marşı ( Behcet Kemal ile ) 1933 Beste; Cemal Reşit REY
5 — Cumhuriyetin 50 ci Yıl Marşı 1973
6 – Kız Lisesi Marşı Beste; Zeki Üngör

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
ESERLERİ;
1 – Şarkın Sultanları 1918
2- Dinle Neyden 1919
3 – Gönülden Gönüle 1919
4 – Çoban Çeşmesi 1926
5 -Suda Halkalar 1928
6 – Bir Ömür Böyle Geçti 1932, 1945, 1955, 1959, 1966, 1972, 1994, 1999, 2010
7 – Elimle Seçtiklerim 1934
8 – Boğaziçi Şarkısı 1936
9 – Akar Su 1936, 1940
10 – Tatlı Sert 1938
11 – Akıncı Türküleri 1938, 1939, 1940
12- Heyacan ve Sükun 1959
13 – Zindan Duvarları 1967
14 – Han Duvarları 1969, 1973 ( İki Baskı ), 1974, 1976, 1978, 1981, 1983, 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2012
15 – Gurbet Ve Saire 2003

OYUN;
16- İlk Göz Ağrısı 1922
17 – Canavar 1926
18 – Kumbara 1930
19 – Akın 1932, 1965, 1985, 2010, 2011, 2012
20 – Özyurt 1932, 1965
21 – Kahraman 1933, 1965
22 – Ateş 1939
23 – Yayla Kartalı 1945, 1977, 1978, 2012
24 – Dev Aynası 1945
25 – Sinir Hekimi 1961
26 – Partinin Adamları 1961

OKUL PİYESLERİ;
27 – Numaralar 1928
28 – Yangın 1931, 1933
29 — Bir Demetle Beş Çiçek 1933
30 – Küçük Çiftçiler 1940
31 – Canavar 1944

ROMAN;
32 — Yıldız Yağmuru 1936
33 ? Ayşe?nin Doktoru 1949

İNCELEME;
34 – Tevfik Fikret 1937

HAKKINDA;
1 – Hecenin Beş Şairi 1956
2 – Faruk Nafiz Hayatı ve Eserleri Yusuf Ziya ORTAÇ 1937
3 – Faruk Nafiz?in Hayatı ve Seçme Şiirleri 1943 Nihat Sami BANARLI
4 – Faruk Nafiz?in Hayatı ve Seçilmiş Şiirleri 1949
5- Faruk Nafiz Çamlıbel Bütün Cephe?leri ile 1974 Hilmi YÜCEBAŞ
6 – Beş Hececiler 1976 O.S.KOCAHANOĞLU
7- Ozan Olarak Faruk Nafiz Çamlıbel 1978 Müjgan BİLGE ( Tez )
8 – Faruk Nafiz Çamlıbel/3 1979
9 – Faruk Nafiz Çamlıbel 1990 İnci ERGÜNÜN
10 – Faruk Nafiz Çamlıbel İnceleme Seçmeler 1993 Necat BİRİNCİ
11 – Faruk Nafiz Çamlıbel Vahap KABAHASANOĞLU
12 – Faruk Nafiz Çamlıbel Yaşamı Sanatı Yapıtları 1997
13 – El ? Nazül Fi Şiir ? i Faruk Nafiz Hamide İbrahim AVDULLAH
14 – Faruk Nafiz Çamlıbel?in Hayatı Sanatı Eserleri 2002 Mehmet Emin ACAR
15 – Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı Eserleri 2002 Evrim Yeşilyurt
16 – Faruk Nafiz Çamlıbel?e Mektuplar 2003 Mustafa Koç ( Makale; KiTAPLIK, Sayı; 67 Sayfa;84 )
17 – Faruk Nafiz Çamlıbel?in Şiiri ve Gelenekten Yararlanma Sorunu 2003 Damla ERLEVENT ( Makale; MİLLİ FOKLOR DERGİSİ, Sayı;59 Sayfa;43
18 – Faruk Nafiz Çamlıbel?in Oyunlarında Türk Tarihi Tezi 2003 Abdülkerim DİNÇ 2003 ( Makale; TÜRKYAT ARAŞTIRMALARI DERRGİSİ, Sayı;22 Sayfa; 139
19 – Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarlarına Yeniden Bir Bakış 2007 İsmail ÖZMEN ( Makale; AKPINAR, Yıl;2 Sayfa;26
20- Faruk Nafiz Çamlıbel?in Şiirinde Kadın ve Marazi Aşk 2008 Hayrettin İVGİN ( Makale; BALTAM TÜRKLÜK BİLGİSİ, Sayı;9 Sayfa;192
21 – ah İzmir Yusuf Ziya Ortaç
22 – Akın ( Afiş ) 1970, 1981

VERASET
Ninem beş yüz altına satılmış bir esirdi,
Dedem beş yüz altını sayan bir derebeyi:
Köpek kanı, kurt kanı biri birine girdi,
İkisinden çıktı bir kurt köpeği.

İki zıt cevheri var nabzımda vuran kanın,
Biri elpençe duran, öteki durduranın.
Duygum sana taparken, düşüncem bir hayvanın
Sırtında bir kadınla aşar karşı tepeyi!

Ben ninemden muhabbet, dedemden kin almışım,
Çini bir kase kadar başkadır içim, dışım
Elini öpmek için yalvarsa da bakışım
Isır diye tepinir gözlerimin bebeği.
HAN DUVARLARI 1969 Sayfa;91, 92

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here