Ferhengê Tırkî-Kırmanckî (Zazakî) / A

acı: dej (n)
acımak: dejayene
ad: name (n)
ad cümlesi: cumleya nameyî (m)
ad tamlaması: îzafeya nameyî (m)
ada: girawe (m)
Adaklı: Azarpêrt
adalet: edalet (n)
adalet bakanlığı: wezaretê edaletî (n)
adalet divanı: dîwanê edaletî (n)
adam: merdim, -e
adamin biri: mêrdek (n), yew mêrdek (n)
bir adam: mêrdek (n), yew mêrdek (n)
adamlık: merdimîye
aday: namzed, -e
aday adayı: vernamzed, -e
aday adaylığı: vernamzedîye (m)
aday üye: verendam, -e
aday üyelik: verendamîye (m)
adaylık: namzedîye (m)
ademelması (gırtlak çıkıntısı): zengilok (n), gilê qirrike (n),
nêrîyê qirrike (n), saya gilbe (m), gireya zuqliqe (m)
adıl: zemîr (n)Adıyaman: Semsûr
Adilcevaz: Elcewaz
adli: edlî
adli psikoloji: psikolojîyo edlî (n)
adli tıp: tibo edlî (n)
Afganistan: Efxanîstan (n)
Afrika: Afrîka (m)
ağaçkakan: darkutik (n), darnequr (n)
Ağın: Axin
ağır: giran, -e
ağır ceza: cezaya girane (m)
ağırlık: giranîye (m)
ağız: fek (n)
ağrı: dej (n)
ağrımak: dejayene
ağustos: tebaxe (m)
Ahlat: Xelat
ahtapot: ahtapot
aile: keye (n)
aile hukuku: huqûqê keyeyî (n)
ajitatör: ajitator, -e
ak: sipî, sîs
akbaba: kesexur, -e
akciğer: pişike (m), qeseba sipîye (m)
akın: hêriş (n), gale (m), galim
akın etmek: hêriş kerdene, gala …
kerdene, galim kerdene, galime pira nayene
akit: muqawele (n), kontrat (n)
akraba: merdim, -e; wêret, -e
akrabalık: merdimîye (m), wêretîye (m)
akrep: dimpiştik (n), dimaşkil (n), akreb (n)
alacak: deyn (n)
Alacakaya: Xulaman
alarm: alarm (n)
alarm çalmak: alarm cenayene
alarm vermek: alarm dayene
alay: alaye (m)
alfabe: alfabe (m)
alın: çare (n), natike (m)
alın kemiği: tehta çarî (m)
almak: girewtene/girewtiş
Alman: alman, -e
alman (tüfek): aleman (n)
Almanca: almankî
Almanya: Almanya (m)
alt: bin (n)
alt taraftaki: binên, -e
alttaki: binên, -e
altı: şeş
altın: zerrn (n), zerd (n)
altından yapılma: zerrên, -e; zernin, -e
altıncı: şeşin, -e
altınlı: zerrên, -e; zernin, -e
altmış: şeştî
altmışıncı: şeştîyin, -e
am: kisî (m)
Amerika: Amerîka (m)
Amerika Birleşik Devletleri: Dewletê Yewbiyayey ê Amerîka
Amman: Emman (n)
ana fikir: fikro bingeyî (n)
anatomi: anatomî (n)
anayasa: qanûno bingeyî (n)
anayasa hukuku: huqûqê qanûnê bingeyî (n)
Andorra: Andorra
Angola: Angola
anı: vîrameyîş (n)
Ankara: Anqara (m)
anlam: mana (m)
anlaşma: pêameyîş (n), pêkerdiş (n)
anonim: anonîm, -e
anonimlik: anonîmîye (m)
ant: sond (n)
ant içmek: sond wendene, sond werdene
Antarktika: Antarktîka (m)
antilop: antîlop, -e
antitank: antîtanq (n)
antlaşma: peymane (m)
antreman: antreman (n)
anüs: qine (m)
anüs çıkıntısı: zutike (m), tizike (m), sursuruk (n),
turturik (n), tabut (n)
apış arası: keşe (m)
apış arası kılları: ramî (zh), tuk (n), berzik (n), keş (m)
ara (iki ders arasındaki mola): mabên (n)
ara vermek: mabên dayene
aralık: kanûne (m)
Arap: ereb, -e
Arapça: erebkî
arasıra: ge-ge, ge-gane, rey-rey
araştırma: cigêrayîş (n)
araştırmacı: cigêrayox, -e
araştırmak: cigêrayene
arazi: erazî (m)
arazi hukuku: huqûqê erazî (n)
arı (bal arısı): hinge (m), mêsa hingimênî (m)
Arıcak: Mîyaran
aristokrasi: arîstokrasî (n)
aristokrat: arîstokrat, -e
aritmetik: arîtmetîk (n)
Arjantin: Arjantîn
arkadaş: heval, -e; embaz, -e
Arnavutluk: Arnawudîstan (n), Albanya
artedat: peyedat (n)
artikel: artîkel (n)
arzuhal: waştişname (n), erzuhal (n)
asal sayılar: hûmarnameyê bingeyî (zh)
asayiş: asayîş (n)
asker: leşker, -e
askerî: leşkerî
askeri bütçe: butçeya leşkerî (m)
askeri cip: cîpa leşkerî (m)
askeri hizmet: xizmeto leşkerî (n)
aslan: şêr, -e
Asya: Asya (m)
aşağı: cêr (n)
aşağı taraftaki: cêrên, -e; cêrin, -e
aşağıdaki: cêrên, -e; cêrin, -e
aşağıdan: cêr ro, cêr ra
aşağıya doğru: acêr, veracêr, seracêr, devacêr
aşık: aşiq, -e
aşık edebiyatı: edebîyatê aşiqan (n)
aşık (aşık kemiği): gozeke (m), gozeka linge (m)
Aşkale: Aşqele
at: estor, -e; yaxte (n)
dişi at (kısrak): mahîne (m)
eyer vurma yaşına gelmiş at: verzîn
atasözü: vateyê verênan (n)
atış yeri: b. silah atış yeri
atlı: espar, -e; suwar, -e; suwarî (n), suwarîye (m)
atmaca: atmije (n)
atom: atome (m)
atom bombası: bombaya atome (m)
Avrupa: Ewropa (m)
Avrupa Birliği (AB): Yewîya Ewropa (YE)
Avrupa Birliği hukuku: huqûqê Yewîya Ewropa (n)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM): Dadgeha
Heqanê Mêrdiman a Ewropa (DHME), Mehkemeya Heqanê
Mêrdiman a Ewropa(MHME)
avukat: avûkat, -e
Avustralya: Awustralya (m)
Avusturya: Awusturya
ay (gökteki ay): aşme (m)
ay (30 gün): menge (m), aşme (m)
aya: miste (m), sala destî (m), kefe (m)
ayak: linge (m), pa (n)
ayçiçeği: verroj
ayı: heş, -e
kutup ayısı: heşa cemedî (m), heşê cemedî (n)
az: tay, tikê, şenik
Azerbaycan: Azerbaycan
azıdişi: didanê kursî (n), didanê qirnî (n), êrxe (n)

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here