Fesat – Paul Nizan

Sartre, yakından tanıdığı ve sevdiği Nizan’ın bu çok boyutlu romanı için yazdığı uzun bir yazıda, eseri ayrıntılı olarak incelemekte, bu arada şöyle demektedir: “Nasıl Marks’ta, özellikle mal fetişizmini çözümlediği ilginç bölümlerde, ekonomik kavramların bir fenomenolojisi varsa, onun gibi Nizan’da da, hareket halinde bir kavram olan gençliğin, toplumsal ve tarihsel verilerden kalkarak yapılmış bir saptaması ve betimlemesi vardır ki, o da bir fenomenolojidir. Kitabının büyük değeri bu karmaşık tarih ve çözümleme payının varlığından doğuyor.”

Nizan, “Fesat”ta, ‘gruplaşmış, birtakım hakları olduğuna inanmış’ gençlerin, gittikçe yozlaşan bir burjuva toplumu içinde nasıl bir devrimci role adaylıklarını koyduklarını, şaşırtıcı bir anlatım, vurucu bir betimleme gücü, ancak çok büyük romancılarda rastlanan bir bileşim yeteneği ile anlatıyor.

Kitabın Künyesi
Fesat
Paul Nizan
Bilgi Yayınevi / Öteki Çeviri Öykü-Roman-Deneme Dizisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here