Figaro ‘nun Düğünü, “devlette yüceltilmesi gereken her şeyi ayaklar altına alıyor”

figaro_nun_düğünüFigaro ‘nun Düğünü
Ortamın tek renkli kişisi Marie-Antoinette değildi. O zaman özellikle saray çevresi çok renkli insanlarla doluydu. Bu renkli insanlardan biri de ünlü yazar Beaumarchais ‘ydi (1732-1799). Asıl adı Pierre Augustin-Caron olan Beaumarchais bir saatçinin oğluydu. Caron tüm renkli insanlar gibi biraz garip bir kişiydi, kendisinden beklenilenleri değil beklenilmeyenleri yapardı. ı753 ‘de yeni bir saat maşası icat edip saat­çilikte büyük bir atılımı gerçekleştirince dikkatleri üzerinde topladı ve kralın saatçisi oldu. Bundan sonra yükseldikçe yükseldi.

ı764-ı765 ‘de Madrid’de görüldü: kızkardeşi Lisette’in namusunu temizleyecekti, bir İspanyol’u arıyordu. İspanyol cezalandırıldı, Beaumarchais de bu pis işten kurtuldu. Bu serüvenci kişi 1767’den sonra piyesler yazmaya baş­ ladı. La Blanche kontu tarafından sahtecilikle suçlandırılınca mahkum oldu ( 1773). Muhtıra’sında danıştay üyesi Goezmen’i rüşvet almakla suçlayınca cezaya çarptırıldı ve kitabı yakıldı. Ancak bu olay onu halkın gözünde bir kalıraman yapmaya yetti.

İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki kolonileri ayaklanınca Beaumarchais ve Vergennes Kontu, Fransa için kaçınlmaz bir fırsatın doğ­duğunu anladılar. 1778 ‘de Fransa ayaklanmacıların yanında yer aldı. Fransa heyecan içindeydi, Kuzey Amerika kolonilerindeki insanların fransız filozoflarınca savunulan ilkeler adına harekete geçmiş olduklarına inanılıyordu. Fransa bu savaşta önemli bir rol oynadı. Bu savaşta Beaumarchais’nin de rolü büyük olmuştu: fransız hükümetinden yüklüce bir para almış, bu parayla sözde bir ticaret ve taşımacılık ortaklığı kurmuş, Amerika’ dakilere silah araç gereç ulaştırmıştı. 17 83 ‘de Versailles’ da bü­yük bir zaferi dile getiren barış anlaşması imzalandığında, bu olaylardan en çok onur duyanlardan biri Beaumarchais olmuştu.

Beaumarchais edebiyatçı olarak en büyük başarısını Seville herberi ve Figaro ‘nun düğünü adlı oyunlarıyla kazandı. Özellikle Figaro ‘nun düğünü tüm Paris ‘in konuştuğu başlıca konular arasına girmişti. Bu oyunun sahnede canlandırılmasını sansür yasak etmişti. Kral Figaro sözünü duyunca çılgına dönüyordu ve “Bu oyun devlette yüceltilmesi gereken her şeyi ayaklar altına alıyor” diyordu. Sevil herberi’nin devamı niteliğindeki bu beş perdelik oyun yalnızca soyluluğun çöküşünü duyuran yanıyla önemli ve tehlikeli olabilirdi. Yasaklama yapıtın ününü artırmaktan başka bir işe yaramadığı için oyun yetkililerin izniyle 27 nisan ı 784 günü salınelendi ve büyük bir yankı uyandırdı. Seyirciler oyunu çılgınca alkışladılar. Bu yapıtın sahnelendiği 27 nisan günü, devrimin ilk ışıklannın parıldadığı gün olarak belirlendi. Marie-Antoinette 27 nisan gösterisiyle çok ilgilendi. Kraliçe, Beaumarchais’nin gerçek hayranlanndandı. O ara Trianon’daki küçük tiyatroda Seville herberi’nı sahnelerneyi düşündü. Kendisi de başlıca rollerden birini oynayacaktı. Ağustos ı785 ‘de gerçekleşen bu gösteri Beaumarchais ‘nin bir kere daha çılgınca alkışlanmasına yol açtı. Krallığın ileri gelenleri krallık rejimine ve o rejimin temelini oluşturan soyluluğa karşı girişilen saldırılan candan gönülden destekler gibiydiler

Afşar Timuçin
Düşünce Tarihi
İkinci Cilt
Gerçekçi Düşüncenin Gelişimi (Rönesans’dan XIX. yüzyıla)
Bulut Yayınları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here