Franz Kafka’nın üniversitede okuduğu bölümler hangileriydi?

1901 Temmuzunda olgunluk sınavını veren Kafka, birkaç hafta için Norderney ve Helgoland’a gider. Lisenin o iç karartıcı baskı havasından yakayı sıyırdıktan sonra kavuştuğu özgürlüğü kuşkuyla karşılarsa da, yine de bundan yararlanmayı düşünür. Daha bitirme sınavlarından önce felsefeyi ilerisi için “seçtiği meslek” olarak açıklamış, babası ise böyle bir tasarıya kesinlikle karşı çıkmıştı. Dolayısıyla, üniversite öğrenimine Pollak’la birlikte (ve kuşkusuz onun etkisi altında) kimya okumakla başlar Kafka, ama daha iki hafta sonra “babası tarafından arzu edilen” Hukuk Fakültesi’ne geçer. “Roma Hukuku” üzerine dinlediği yavan dersler ilgisini çekmez pek. Bu yüzden yaz yarıyılında yeniden fakülte değiştirir, sanat tarihi (Hollanda resim sanatı, Hıristiyan heykeltraşlığı) ve özellikle August Sauer’den Germanistik okur. O zamanlar August Sauer milliyetçilik kavgasında önde gelen bir rol oynar, özellikle “Alman Çalışması” adında bir dergi çıkarıp “Almanların Bohemya’daki kültürel başarılarından Çekleri ayrıntılı olarak bilgilendirmeyi amaçlar (derginin alt başlığında da belirtilir bu); öğrencisi Josef Nadler’in edebiyat tarihi kitabının yayınlanmasına önayak olur, daha o tarihte edebiyatın kavim ve coğrafyaya bağımlılığı kuramının kesinlikle savunuculuğunu yapar. Uluslar ve ırkların edebiyattaki ağırlığını kanıtlamaya yönelik bütün bu dayanışma Kafka’ya yabancıdır. Dolayısıyla. söz konusu dönemde Oskar Pollnk’a yazılan mektuplar. August Sauer’e yöneltilen sert eleştirileri içerir. En azından Kafka Germanistik öğrenimini bundan böyle Prag’da sürdürmek istemez. bunu Münih Üniversitesi’nde yapma tasarısı üzerinde düşünüp taşınır. birkaç gün için kalkıp Münih’e gider. Hangi nedenlerin Kafka’yı böyle bir tasarıdan el çekmeye yönelttiği belli değildir. Belki de meslek ve misyonun birbirine karıştırıllmamasından duyduğu hoşnutsuzluk bunda rol oynamıştır. Ama bu tür “yararsız” girişimler için babasının para vermeye yanaşmaması daha büyük olasılıkla buna yol açan nedendi. Prag’da kalan Kafka, kış yarıyılında yeniden hukuk okumaya başlar. Hukuk öğrenimi kayıtsızca davranmasına olanak verir, benden tek istediği şey de, “sınavlara birkaç ay kala sinirlerimi enikonu yıpratarak. düşünsel bakımdan bayağı talaş tozuyla beslenmemdi, diye yazar Kafka, üstelik hem öyle bir toz ki, benden önce binlerce ağızda çiğnenip durmuştu diye ekler. “Roma Medeni Hukuku“. “Pandekten ll”. “Borçlar Hukuku”, “Taşınmazlarda Cebri İcra” isimli dersleri dinlerken sıkıntıdan önündeki ders notlarının kenarlarına birtakım şekiller çiziktirir: bunlardan bazısı bize kadar kaybolmadan gelmiştir.

Hukuk öğrenimi yapmasıyla Kafka anne ve babasına borcunu ödemiş görünüyordu. Hukuk Fakültesi’nde sadece zorunlu dersleri dinleyip öğrenim için öngörülmüş en az sekiz yarıyıldan sonra sınavları vererek Hukuk Doktoru ünvanını kazandı, bu da kendisine başka uğraşlar için görece bir özgürlük sağladı.

K. Wagenbach
Franz Kafka Yaşam Öyküsü
Türkçesi: Kamuran Şipal
Cem Yayınevi
51. ve 52.sayfa

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here