Gecekondunun Mekan Sosyolojisi (İzmir Araştırması) – İhsan Çetin

Zaman ve mekân varoluşun iki temel koşuludur. Ancak bu iki kavramdan hangisinin daha baskın olduğu konusundaki tartışmalar sosyal bilimcileri her dönem ilgilendirmiş,
rahatsız etmiştir. Sosyal teoride bu tartışma daha çok 18. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına dek “zaman”ın baskınlığı yönünde olduğu, buna karşın 1960’lı yıllardan itibaren Henri Lefebvre’nin metinleri başta olmak üzere, Michael Foucault, Manuel Castells, David Harvey, Doreen Massey, John Urry, Edward Soja ve diğer yazarların ortaya koydukları eserlerle bu durumun “mekân”ın lehine olacak şekilde değiştiği yönündedir. Mekânın sadece coğrafyacılar, mimarlar veya şehir plancıları tarafından ele alınacak bir analiz nesnesi olmadığı, bunun aynı zamanda felsefeciler, psikologları ve sosyologları da ilgilendirdiği bir gerçektir. Mekânın sosyal bilimlerdeki bu yükselişi sosyoloji alanında kent çalışmalarını yakından ilgilendiren konuların başında gelir. Araştırmacı yazar İhsan Çetin’in bu çalışması yedi ana bölümden oluşmaktadır. Temelde üç kavram etrafında şekillenmiştir. Bunlar; gecekondulaşma, mekan ve İzmir kavramlarıdır. Türkiye açısından eksikliği hissedilen bir araştırmayı daha sunuyoruz. Daha önce “Midyat’ta Etnik Gruplar” kitabıyla okurların tanıdığı Çetin’in “Gecekondunun Mekân Sosyolojisi” hak eden ilgiyi göreceği kanısındayız.

Kitabın Künyesi
Gecekondunun Mekan Sosyolojisi
(İzmir Araştırması)
İhsan Çetin
Yaba Yayınları / İnceleme / Araştırma Dizisi
Kasım 2012
336 sayfa

İhsan Çetin Hakkında
1978 yılında Mardin?de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Midyat?ta tamamladı. Lisans eğitimini 2001 yılında Çukurova Üniversitesi, Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü?nde bitirdi. 2005 yılında yüksek lisans, 2010 yılında da doktora eğitimini Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim dalında tamamladı. Bu süre zarfında Illinois Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlamacılığı bölümünde bir yıl süreyle konuk araştırmacı olarak ABD?de bulundu. Halen Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünde çalışmaktadır.

Yazarın Midyat?ta Etnik Gruplar adlı kitabı 2007 yılında Yaba Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Gecekondunun Mekan Sosyolojisi, İzmir Araştırması kitabı yine Yaba yayınlarından Ekim 2012?de çıkmıştır. Yazarın etnisite, çokkültürlülük, kent ve mekan sosyolojisi alanlarında yayımlanmış ulusal-uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca güncel konulara ilişkin yazılmış makaleleri çeşitli ulusal gazete ve dergilerde yayımlanmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here