Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi – N. Berrin Aksoy

Bu eser, çeviribilimin geçirdiği aşamaları, içerdiği kavramları ve yazın çevirisinin düzyazı, şiir ve tiyatro metinleri türlerini örnekler yardımıyla kuram ve yöntem açısından ele alan betimleyici bir çalışmadır. Ayrıca Batı’da çevirinin bilinen ortaçağ öncesi dönemde ortaya çıkışından yirmi birinci yüzyıla kadarki gelişiminin açılımlarını ve kapsamını ele alır.
Kitabın I. Bölümü çeviri kuramını, II. Bölümü yazın çevirisinde etkili olan dilbilimsel alanları, yazın çevirisini oluşturan düzyazı (roman, öykü), şiir ve tiyatro metinleri çevirisinde, ayrıca çeviri eleştirisinde izlenecek kuramsal ve uygulamaya dönük yöntemleri örneklerle açımlar. Kitabın sonuç bölümündeyse, çeviribilimin geleceği ve çeviribilime Türkiye’deki katkıları değerlendirilmektedir.
(Tanıtım Yazısı’ndan)

Kitabın Künyesi
Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi
N. Berrin Aksoy
İmge Kitabevi Yayınları
Ankara, 2002, 1. Basım
206 s.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here